Citáty o zlosti


Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!“


Václav Lucemburský 4
1350 – 1351
„Věru mi nikdo neuvěří, / že srdce div mi nepukne / zlou boelstí, / když chviličku Vás nevidím.“

Zdeněk Svěrák foto
Zdeněk Svěrák 10
český herec, dramatik a scenárista 1936
„Je ti zle, tak se jeď do Pelhřimova do krematoria ať víš do čeho jdeš.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„V srdci lidském je stálý boj dvou nepřátel: zlé vůle a dobroty.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Dluhy nejsou zlé, ale věřitelé.“

Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje Židům, ale proto, že dovoluje hlupákům zlým blbcům, nečestným a špatným zbabělcům zbavovat se pocitu méněcennosti. Přitom méněcennosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví. Antisemita je v podstatě nešťastný člověk. Antisemitismus nezpůsobují Židi, protože nejde vůbec o Židy. Neboť, jak řekl Sartre – nemýlím-li se -, kdyby Židé nebyli, antisemita by si je musel vymyslet. “

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachráněni. Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daň na těch, kdo na svůj vrub prolili nevinnou krev.“


Alfred De Musset foto
Alfred De Musset 19
francouzský spisovatel 1810 – 1857
„Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem.“

Charlotte Brontë foto
Charlotte Brontë 9
anglická spisovatelka a básnířka 1816 – 1855
„Víš, kam se po smrti dostanou zlí lidé?“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Optimismus je takový zažraný názor, že všecko je dobré, i když je to zlé.“

Zdeněk Jirotka foto
Zdeněk Jirotka 8
český dramatik, humorista, novinář, publicista, romanopis... 1911 – 2003
„Znal jsem muže, kterého pětkrát přivezli do nemocnice zle potrhaného, neboť tvrdil, že pes který štěká nekouše. Kousali všichni.“ kniha Saturnin


Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Existují dva druhy almužny: dávání a odpouštění. Dávání toho, co dobrého jsi získal; odpuštění toho, co zlého jsi vytrpěl.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Je bůh ochotný zabránit zlému, ale neschopen toho? Pak není všemocný.
Je schopen, ale neochotný? Pak je škodolibý.
Je jak schopný, tak ochotný? Pak, odkud se bere zlo?
Je jak neschopný, tak neochotný? Pak proč ho nazývati bohem?“

Související témata

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .