František Vavák citáty

František Vavák foto

2   0

František Vavák

Datum narození: 26. říjen 1741
Datum úmrtí: 15. listopad 1818

František Jan Vavák, též Franěk, byl český spisovatel – písmák, vlastenecký kronikář a plodný autor veršů, představitel první obrozenecké generace a spolupracovník jejích čelných představitelů.

Pocházel ze svobodné selské rodiny. Jeho pradědem byl možný potomek šlechtické rodiny rytířů Vaváků z Adlaru Karel Vavák, který rodinný statek ve Vyšerovicích prodal a zakoupil r. 1639 statek Pavelkův v obci Pečky s jedním lánem rolí, oženil se se selskou dívkou, sirotkem JMC. a stal se tak poddaným panství Poděbradského. Vzdělání získal František Jan Vavák jako samouk. Prakticky celý svůj život působil jako rychtář v Milčicích .

Byl nejvýznamnějším písmákem a kronikářem této doby, i když záběr jeho kronik je spíše regionální. V jeho díle je možno studovat duchovní život na tehdejší vsi a začátek období selského-lidového baroka.

Vavákovy hodnoty byly důsledně konzervativní. Oceňoval zbožnost, píli a pracovitost. Ostře odsuzoval francouzskou revoluci a jako nesmlouvavý katolík byl velmi kritický i k josefínským osvícenským reformám.

Během života obdržel i čestné občanství města Plzně a také panstvo na poděbradském zámku si vážilo svého pilného a samovzdělaného sedláka.

Hrob F. J. Vaváka se nachází u věže gotického kostela Stětí sv. Jana Křtitele ze 14. století ve vesnici Skramníky u Českého Brodu.


„…jaká radost u toho vesnického lidu byla, když jim po té neděli /1.listopadu 1789/ žádný na robotu jeti a jíti neporoučel, nelze věřiti tomu, kdo jakživ roboty nezkusil. Mnozí na poděkování Pánu Bohu a za zdraví a šťastné panování monarchy našeho mše svaté dali sloužiti a jiné milosrdné skutky a almužny vykonávali.“ Pamětní zápisky, 1789 k době Josefa II.

„Měření země pěkné jest umění, / radím každému, by v něm měl zkušení. / Užitek, ne škoda, jest i pro sedláka, / dobrá jest příhoda taky pro vojáka. / Stačitedlnou paměť a dobré svědomí / sluší mít každému při tomto umění./“ Paměti

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .