Jan Bednář citáty

1   0

Jan Bednář

Datum narození: 11. listopad 1946

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. je český meteorolog, klimatolog a vysokoškolský učitel, jenž působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1997–2000 zastával post předsedy Akademického senátu Univerzity Karlovy, byl také prorektorem pro studijní záležitosti UK. Jeho oborem je především fyzika atmosféry, zabývá se mezní vrstvou, atmosférickou optikou, elektřinou, fyzikou oblaků a srážek, a šířením znečišťujících příměsí v atmosféře.


„Křesťanský pohled na svět, křesťansko-židovský monoteoismus a přírodní vědy tu stojí jako dva základní pilíře euroatlantické civilizace (třetím je římské právo) a pokud by se zdálo, že po společné cestě starověkem a středověkem se jejich cesty v novověku rozcházejí, že dochází ke změně paradigmatu a že krize bude možná fatální, neznamená to nutně neštěstí. Svět bez krizí, bez rizik by byl světem bez impulsů, vedl by ke ztrátě identity, což by možná bylo riziko ze všech největší.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .