Jan Češka citáty

1   0

Jan Češka

Datum úmrtí: 1551

Jan Češka byl český renesanční a humanistický spisovatel.

Nejprve byl kališnickým knězem, po odeznění husitských válek působil u Viléma z Pernštejna na jeho zámku v Pardubicích. Pernštejn mu svěřil výchovu svých dvou synů. Češka, jako jakousi učebnici a čítanku pro ty účely, sepsal Příkladné řeči a užitečná naučení, vybraná z kněh hlubokých mudrcův , kompilaci z antických a humanistických autorů , kterou doplnil vlastními beletristickými vsuvkami, v nichž je klíčovou postavou bohyně Fortuna, s níž autor vede dialog. Fortuna čtenáře nabádá ke stálému sebevzdělávání a sebezdokonalování. Na Češkovo dílo navazoval Šimon Lomnický z Budče .

Citáty Jan Češka


„Bývá to, že dobrý kmen nezřízeným chováním v zlostný proměňuje se. A proto nemá lehce váženo býti dětinské chování, poněvadž slušně a důvodně může nazváno býti druhé narození. Nebo zkušení tomu věřiti velí, co povědíti chci: Dobré narození zlé odchování porušuje, a zlé narození dobré odchování opravuje; leč někdy došlý rozum zlé chování a rozkošné napraviti chce; ale již to jest s přirozením chtíti váleti.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .