Jiří Hermach citáty

2   0

Jiří Hermach

Datum narození: 6. červen 1912
Datum úmrtí: 5. říjen 2011

Doc. Ing. Jiří Hermach, CSc.


„Každý, kdo na konci své věty udělá tečku, je na tom špatně. Tečka je konec myšlení, proto ji nemá filosoficky uvažující člověk rád. Dokud žije, dělá samé dvojtečky a pomlčky. Nepřestává hledat, poznávat a někdy i bloudit.“

„Člověk je již jako plod v lůně matčině a pak po celý život vystaven proudu podnětů, vlastně doteků. Dotek nemusí být tělesný. Existují také doteky historie. Máme pocit, že to, co minulo, už je pryč, už se nás nedotýká, už to odešlo. Ale není tomu tak. Ono to žije dál. Žije to v atmosféře způsobem, který na nás působí nejen před naše smysly, že o tom slyšíme mluvit, že o tom čteme, ale o ono to působí i cestami mimosmyslovými, je to v ovzduší.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .