Johannes Eckhart citáty

Johannes Eckhart foto

10   108

Johannes Eckhart

Datum narození: 1260
Datum úmrtí: 1328
Další jména: Mistr Eckhart, Eckhart

Mistr Eckhart byl německý teolog, filosof a dominikán, známý především jako mystický spisovatel a představitel platonizující metafyziky. Jeho německá kázání, určená zejména řeholnicím, měla velký vliv na městskou zbožnost pozdního středověku i na vývoj německého jazyka.

Citáty Johannes Eckhart


„Hádky slouží v manželství k tomu, aby si mohl jeden od druhého na chvíli odpočinout.“

„Nejdůležitějším okamžikem je vždy ten, který právě probíhá; nejpotřebnějším činem je vždy láska.“


„Pravá láska je, když nepřemýšlíme a jako mořští plavci se vrhneme z útesu po hlavě rovnou do příboje vln.“

„Oko, kterým vidím Boha, je totéž oko, kterým Bůh vidí mne.“

„Jestliže se tedy měním v boha a on mě činí zajedno s sebou, pak, u živého boha, nelze rozlišovat mezi námi... Někteří lidé si představují, že boha spatří, jako by on stál onde a oni zde, ale tak tomu nebude. Bůh a já jedno jsme. Tím, že boha poznávám, přivádím ho k sobě, láskou k němu v něj pronikám.“

„Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné.“

„Oheň na svíci sfoukneš, v srdci nikoliv.“

„Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost.“


„Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost.“

„Kdyby jedinou modlitbou, kterou by ses v životě pomodlil, bylo prosté „děkuji ti“, stačilo by to.“

„God is not good, or else he could do better.“

„If the only prayer you said was thank you, that would be enough.“


„The eye through which I see God is the same eye through which God sees me; my eye and God's eye are one eye, one seeing, one knowing, one love.“ Sermons of Meister Eckhart

„Be willing to be a beginner every single morning.“

„And suddenly you know: It's time to start something new and trust the magic of beginnings.“

„Only the hand that erases can write the true thing.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .