Pierre Abélard citáty

Pierre Abélard foto

9   569

Pierre Abélard

Datum narození: 1079
Datum úmrtí: 21. duben 1142
Další jména: Peter Abaelard

Pierre Abélard, anglicky Peter Abelard, byl francouzský raně scholastický filozof a teolog, spoluzakladatel středověkého myšlení, a to hned v několika ohledech, např. metoda disputace.


„Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.“

„Velkou lásku a její rodnou sestru, velkou nenávist, nemůže ani smrt anulovat - tak jsou obě mocné.“


„Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje.“

„Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.“

„Žít jen pro sebe - slibují si milenci, aniž vědí, jak je to strastiplné a nudné.“

„Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!“

„Nelze věřit něčemu, co není předem pochopeno.“

„I kdyby lidé sebevíce toužili po lásce, já nad ní budu stále lkát.“

„Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .