Joseph Roth citáty

Joseph Roth foto
6   0

Joseph Roth

Datum narození: 2. září 1894
Datum úmrtí: 27. květen 1939
Další jména: Moses Joseph Roth

Joseph Roth byl rakouský spisovatel a novinář židovského původu, který se proslavil zejména romány Pochod Radeckého a Kapucínská krypta.

„Krutá vůle dějin rozbila na kusy mou starou vlast, rakousko-uherskou monarchii. Miloval jsem ji, tuto vlast, jež mi dovolila byt současně vlastencem i světoobčanem, Rakušanem i Němcem mezi všemi rakouskými národy. Miloval jsem ctnosti a přednosti této vlasti, a ještě dnes, kdy je mrtvá a ztracená, miluji navíc i její chyby a slabiny. A těch bylo mnoho. Vlast za ně zaplatila smrtí. Přešla téměř bezprostředně z operetního představení do hrůzného divadla světové války. Vojenská kapela, která doprovázela mou pochodovou setninu na vídeňské Severní nádraží, hrála potpourri z melodie od Lehára a Strauße, a hvízdání lokomotivy, jež nás měla dopravit na bitevní pole, se ztrácelo v odvívaných zvucích bubnů a trubek, které zůstávaly, zatímco náš vlak se šinul směrem k smrti: Právě uplynul týden od úmrtí starého císaře. Ve zbrusu nových polních uniformách, které jsme měli na sobě při odjezdu, jsme předtím při pohřbu stáli špalír před Kapucínskou kryptou. Vypadalo to, jako by nás na smrt posílal ještě mrtvý císař. A zatímco byl pohřbíván s tlumenou pompou, neboť tu ceremoniáři přikazovalo věčné mlčení padlých a hlasitý nářek trpících mrzáků, my všichni, jeho vojáci, jsme věděli, že náš poslední císař odešel, a s ním i náš domov, naše mládí a náš svět. Jeho následovník byl jen bezmocným a dočasným správcem, který měl udržovat dědictví, na něž již čekali noví majitelé se stvrzeným právem světových dějin v rukou. Vůli světových dějin jsem poznal, její smysl však vždy nechápu. Je-li skutečné soudem světa, zdá se mi, že občas není chráněna před právními omyly a chybami o nic víc než obyčejný okresní nebo krajský soud. Vždyť občas nanejvýš bezstarostně přenechává vynést rozsudek nad starou rakousko-uherskou monarchií kinu, operetě ve zvukovém filmu a směšným zvěstovatelům v zemi tak obvyklých šablonovitých moudrostí. A podle toho lze poznat, že trpce vážná Kleió někdy přenechává vlastní úkoly svým lehčím sestrám.“

—  Joseph Roth

„Národy zanikají, říše pomíjejí. (Právě ze zanikajícího sestávají dějiny.) Povinností spisovatele je zachytit z toho, co odchází a co je odváto, to pozoruhodné a současně lidsky určující. To on má vznešený i skromný úkol posbírat soukromé osudy, které, jak se zdá, dějiny odhazují, slepě a lehkomyslně.“

—  Joseph Roth

Ve druhém ranním vydání od neděle 17. dubna začínáme otiskovat román Pochod Radeckého, který zde autor uvádí. Frankfurter Zeitung 17. 4. 1932
Zdroj: ROTH, Joseph. Touha po Paříži, stesk po Praze. Praha : H & H, 2011. S. 267−268. (Sestavil Helmut Peschina, přeložila Zlata Kufnerová.)

„Novodobý člověk do jisté míry zapomněl, že mravní zákon dostal od Boha na Sinaji.“

—  Joseph Roth

Originál: (de) Der neuzeitliche Mensch hat gewissermaßen vergessen, daß er das sittliche Gesetz von Gott am Sinai bekommen hat.
Zdroj: [Otte, Sonja, 2001, Joseph Roth und das Judentum, S. Otte, 214, němčina]

Podobní autoři

Karl Kraus foto
Karl Kraus62
český dramatik a novinář
Alexander Roda Roda foto
Alexander Roda Roda23
rakouský spisovatel
George Orwell foto
George Orwell97
anglický spisovatel a novinář
Nino Salvaneschi foto
Nino Salvaneschi1
italský básník, spisovatel a novinář
Stefan Zweig foto
Stefan Zweig52
rakouský básník, překladatel a romanopisec
Christopher Morley foto
Christopher Morley3
americký novinář, romanopisec, esejista a básník
Viktor Frankl foto
Viktor Frankl21
rakouský horolezec, neurolog, psychiatr a vysokoškolský ped…
Amos Oz foto
Amos Oz11
izraelský spisovatel, prozaik, novinář a intelektuální
Friedrich August von Hayek foto
Friedrich August von Hayek4
rakouský ekonom, nositel Nobelovy ceny, politolog a sociolog
Henry Louis Mencken foto
Henry Louis Mencken28
americký novinář a spisovatel
Dnešní výročí
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536
Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv14
ruský spisovatel 1818 - 1883
Bill Gates foto
Bill Gates26
americký průmyslník a filantrop 1955
John Locke foto
John Locke15
anglický filozof a lékař 1632 - 1704
Dalších 52 dnešních výročí
Podobní autoři
Karl Kraus foto
Karl Kraus62
český dramatik a novinář
Alexander Roda Roda foto
Alexander Roda Roda23
rakouský spisovatel
George Orwell foto
George Orwell97
anglický spisovatel a novinář
Nino Salvaneschi foto
Nino Salvaneschi1
italský básník, spisovatel a novinář
Stefan Zweig foto
Stefan Zweig52
rakouský básník, překladatel a romanopisec