Lewis Thomas citáty

6   0

Lewis Thomas

Datum narození: 25. listopad 1913
Datum úmrtí: 3. prosinec 1993

Lewis Thomas byl americký lékař, básník a pedagog.


„Dnešní jazyk je výsledkem neukončené série malých klopýtnutí, je to momentální konec škobrtavé stopy vedoucí zpět nekonečnem času. Všichni prostě dáváme slovům volnost a ona si pobíhají, ano i poletují v temnotách, narážejí o sebe, páří se bez ladu a skladu a pak rodí nahodilé hybridy, nad nimiž rozum nemá žádné kontroly.“

„Stejně jako naše soudnictví, jež nás pokládá za nevinné, dokud není prokázána vina, i náš systém zdravotní péče by fungoval nejlíp, kdyby se začalo od předpokladu, že většina lidí je zdravých.“


„To velké tajemství, které znají internisté a kterési brzo po svatbě osvojí jejich ženy, které však zůstává skryto před laickou veřejností, je, že většina věcí se spraví sama od sebe. Mnoho věcí je fakticky lepší příštího rána, které je od přírody moudřejší večera.“

„Říkáme, že chybovati jest lidské, ale moc rádi to nemáme a ještě těžší je smířit se s tím, že chybovati jest taky biologické.“

„Vyvinuli jsme se do vědeckých pracovníků, to jistě, dověděli jsme se tedy o DNA mnoho, ale kdyby byl před námi úkol navrhnout podobnou replikující se molekulu od začátku, z čisté vody, na to by nám hlava nestačila. Byli bychom udělali zejména jeden fatální omyl: naše molekula by byla bývala dokonalá.“

„Společnost se vyvíjí (...) nikoli tím, že jeden druhého umluví, ale jedinečnou schopností jedinečné, individuální lidské bytosti pochopit ty druhé.“

„The capacity to blunder slightly is the real marvel of DNA. Without this special attribute, we would still be anaerobic bacteria and there would be no music.“ Lives of a Cell, The

„The greatest of all the accomplishments of 20th century science has been the discovery of human ignorance“


„Statistically, the probability of any one of us being here is so small that you'd think the mere fact of existing would keep us all in a contented dazzlement of surprise.“

„I am a member of a fragile species, still new to the earth, the youngest creatures of any scale, here only a few moments as evolutionary time is measured, a juvenile species, a child of a species. We are only tentatively set in place, error prone, at risk of fumbling, in real danger at the moment of leaving behind only a thin layer of of our fossils, radioactive at that.“ Fragile Species

„We are, perhaps uniquely among the earth’s creatures, the worrying animal. We worry away our lives, fearing the future, discontent with the present, unable to take the idea of dying, unable to sit still.“

„Statistically, the probability of any one of us being here is so small that the mere fact of our existence should keep us all in a state of contented dazzlement.“


„The great thing about human language is that it prevents us from sticking to the matter at hand.“

„If we had better hearing, and could discern the descants of sea birds, the rhythmic tympani of schools of mollusks, or even the distant harmonics of midges hanging over meadows in the sun, the combined sound might lift us off our feet.“ The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher

„The future is too interesting and dangerous to be entrusted to any predictable, reliable agency.“

„The future is too interesting and dangerous to be entrusted to any predictable, reliable agency. We need all the fallibility we can get. Most of all, we need to preserve the absolute unpredictability and total improbability of our connected minds.“ The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .