William Saroyan citáty

William Saroyan foto

30   239

William Saroyan

Datum narození: 31. srpen 1908
Datum úmrtí: 18. květen 1981

William Saroyan [serojen] byl americký prozaik, básník a dramatik arménského původu.


„Žádný nepřítel se vám nezoškliví tolik, jako ten, kdo býval přítelem nebo jím stále ještě je, a takových je mnohem víc, než tušíte.
Nejhorší nepřítel je ten, který vás zná a ví, co vás nejvíc raní, a jestli je ke všemu obratnější než vy, pak na tom nejste moc dobře.“

„V čase svého života snaž se žít – žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci – třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít – žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.“ Čas tvého života, český překlad Věra Pourová, Eminent, Praha 1999


„Trápení, trápení a samé trápení a okolo samý smích.“

„Být na světě je zábava, ale ani jeden den v životě neprojde, aby v něm nebylo do té zábavy přimícháno trošku bolesti, trápení a lítosti.“

„Nejskvělejší vzbouřenec je tichý muž, který ví, jak všechno skončí, a přece ho těší dýchat dál. Jen mysl nemůže zemřít a usměvavá mysl věčně čeří prázdnotu vesmíru.“

„Láska je nesmrtelná a činí všechny věci nesmrtelnými. Ale nenávist hyne každou minutu.“

„Jediná pravá věc je smích. Smíchem umoř krutost. Smíchem umoř zlo.“

„Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.“


„Vidíš-li něco, o čem jsi jist, že to není správné, nebuď si tím jist.“

„Je spousta ušlechtilých lidí, o kterých si nikdo nikdy nepomyslel, že jsou ušlechtilí.“

„Nepřátelím se a nedělám si nepřátele.“

„Zlí nevědí, že jsou zlí, a jsou proto nevinní. Zlému člověku musíme každý den odpouštět.“


„Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak.“

„Kdo chce zvítězit sám nad sebou, nesmí sejít ze své cesty.“

„Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě.“

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .