Marie Vágnerová citáty

3   0

Marie Vágnerová

Datum narození: 16. červen 1946

Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. je česká psycholožka, přední odbornice v oblasti pedopsychologie, vývojové psychologie a psychologie handicapu.

V letech 1970–1990 byla zaměstnána jako klinická psycholožka v Oftalmopedickém ústavu FN v Motole. Následujících pět let vyučovala psychologii na Pedagogické fakultě UK jako externí učitel. Od roku 1995 až dosud působí na Husitské teologické fakultě UK, kde vyučuje psychologii pro posluchače oborů učitelství.

Je autorkou řady monografií, vysokoškolských učebnic a metodických příruček.


„příště vám pauzu nebudu brát“

„V empatickém poznávání se musí především účastnit emoce. Prostřednictvím vžívání se ve vlastním vědomí vybavují obdobné pocity, které prožívá druhý člověk. Vžívání se stává empatií teprve tehdy, když jsme schopni tento zážitek vědomě zpracovat a interpretovat.“

„Pěkná blbost.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .