Max Planck citáty

Max Planck foto

4   12

Max Planck

Datum narození: 23. duben 1858
Datum úmrtí: 4. říjen 1947

Max Karl Ernst Ludwig Planck byl německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové teorie. Studoval u vynikajících německých fyziků Helmholtze a Kirchhoffa. V červenci 1879 získal doktorát na mnichovské univerzitě. V roce 1880 dokončil dizertační práci a stal se soukromým docentem na mnichovské univerzitě. V roce 1885 byl s pomocí otce jmenován mimořádným profesorem na univerzitě v Kielu. V roce 1892 nastoupil po Helmholtzovi na místo řádného profesora teoretické fyziky na berlínské univerzitě. V Berlíně pak působil až do konce své vědecké kariéry.


„Náboženství a věda potřebuji víru v Boha. Kromě toho, pro náboženství Bůh stoji na začátku každé myšlenky a pro vědu na konci. Pro některé znamená základní kámen a pro druhé vrchol konstrukce jakýchkoli přírodních principu. Náboženství a věda se vzájemně nevylučuji, jak se někteří teď domnívají, ale doplňuji a jsou na sobě vzájemně závislé.“

„Každá hmota vzniká a trvá jen silou, která uvádí do pohybu atomové částečky.“


„Pravda nikdy nezvítězí. Jen vymřou její kritikové.“

„Princip energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne měla být jeho všeobecná platnost zpochybněna, což v atomové fyzice není vyloučené, pak by se problém perpetua mobile stal náhle aktuálním.“

„Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve.“ Where is Science Going?

„A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it.“ Scientific Autobiography and Other Papers

„When you change the way you look at things, the things you look at change.“

„Science advances one funeral at a time.“


„It is not the possession of truth, but the success which attends the seeking after it, that enriches the seeker and brings happiness to him.“ Where is Science Going?

„An experiment is a question which science poses to Nature and a measurement is the recording of Nature's answer.“ Scientific Autobiography and Other Papers

„All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together.
We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter.“

„New scientific ideas never spring from a communal body, however organized, but rather from the head of an individually inspired researcher who struggles with his problems in lonely thought and unites all his thought on one single point which is his whole world for the moment.“


„Experiment is the only means of knowledge at our disposal. Everything else is poetry, imagination.“

„The assumption of an absolute determinism is the essential foundation of every scientific enquiry.“ The Dilemmas of an Upright Man: Max Planck and the Fortunes of German Science

„This is one of man's oldest riddles. How can the independence of human volition be harmonized with the fact that we are integral parts of a universe which is subject to the rigid order of nature's laws?“ Where is Science Going?

„Science enhances the moral value of life, because it furthers a love of truth and reverence—love of truth displaying itself in the constant endeavor to arrive at a more exact knowledge of the world of mind and matter around us, and reverence, because every advance in knowledge brings us face to face with the mystery of our own being.“ Where is Science Going?

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .