Noam Chomsky citáty

Noam Chomsky foto
5   2

Noam Chomsky

Datum narození: 7. prosinec 1928
Další jména:Ноам Хомский, Ноам Чомский, Avram Noam Chomsky

Reklama

Avram Noam Chomsky je americký filozof, kognitivní vědec, lingvista, společenský kritik a logik židovského původu, tvůrce tzv. Chomského hierarchické klasifikace formálních jazyků, emeritní profesor lingvistiky na Massachusettském technologickém institutu , a také levicově orientovaný politický aktivista - anarchista, známý svým kritickým vztahem ke globalizaci a jejím dopadům, k válečným konfliktům, k zahraniční politice USA, Izraele a dalších vlád. Podle Top global intellectuals of 2005 a časopisů Prospect magazine a Foreign policy byl zvolen nejvlivnějším globálním intelektuálem.

Chomsky je autorem teorie generativní gramatiky, která je některými považována za největší přínos na poli teoretické lingvistiky 20. století. Ovlivnil též filozofii jazyka a mysli . Rovněž pomohl podnítit kognitivní revoluci v psychologii díky své revizi Skinnerova verbálního chování, ve které zpochybnil behavioristický přístup ke studiu chování a jazyku, převažující v 50. letech minulého století. Jeho naturalistický přístup ke studiu jazyka ovlivnil filozofii jazyka a mysli. Zasloužil se také o založení Chomského hierarchie v roce 1956 – klasifikaci formálních jazyků dle jejich generativní schopnosti.

Dle Chomského je vývoj řeči vymezen geneticky – došel k závěru, že existuje jakási univerzální gramatika, která je vrozená a nikoli naučená během života – člověk se rodí se základní gramatickou šablonou, do které snadno zapadne jakýkoli světový jazyk.

Dle Indexu humanitních citací z roku 1992 byl Chomsky jako pramen citován častěji než jakýkoliv jiný žijící badatel mezi lety 1980-1992, a byl osmý nejcitovanější vědec vůbec.

Od jeho kritiky války ve Vietnamu v 60. letech minulého století se stal ještě známějším – hlavně mezinárodně – díky své mediální kritice a politice. Obecně je považován za klíčovou intelektuální osobnost levého křídla politiky Spojených států. Je široce znám pro svou politickou aktivitu a kritiku zahraniční politiky USA a jiných vlád.

Podobní autoři

Alan Guth foto
Alan Guth1
americký teoretický fyzik a kosmolog
Marvin Minsky foto
Marvin Minsky3
americký kognitivní vědec
Georges Mounin foto
Georges Mounin1
francouzský lingvista
Niccolò Tommaseo foto
Niccolò Tommaseo1
italský lingvista
Roberto Busa foto
Roberto Busa1
italský jezuitský kněz a učenec
Lester Thurow foto
Lester Thurow1
americký novinář a profesor MIT managementu a ekonomiky
Pavel Eisner foto
Pavel Eisner5
český básník, esejista, lingvista, literární kritik, publ...
Richard Francis Burton foto
Richard Francis Burton8
britský objevitel, spisovatel a špion
Jean Gebser foto
Jean Gebser1
filozof a lingvista

Citáty Noam Chomsky

Reklama
Reklama

„This was slaughter, not war.“

—  Noam Chomsky
Context: The crisis began with the Iraqi invasion of Kuwait a year ago. There was some fighting, leaving hundreds killed according to Human Rights groups. That hardly qualifies as war. Rather, in terms of crimes against peace and against humanity, it falls roughly into the category of the Turkish invasion of northern Cyprus, Israel's invasion of Lebanon in 1978, and the U. S. invasion of Panama. In these terms it falls well short of Israel's 1982 invasion of Lebanon, and cannot remotely be compared with the near-genocidal Indonesian invasion and annexation of East Timor, to mention only two cases of aggression that are still in progress, with continuing atrocities and with the crucial support of those who most passionately professed their outrage over Iraq's aggression. During the subsequent months, Iraq was responsible for terrible crimes in Kuwait, with several thousand killed and many tortured. But that is not war; rather, state terrorism, of the kind familiar among U. S. clients. The second phase of the conflict began with the U. S.-U. K. attack of January 15 (with marginal participation of others). This was slaughter http://www.hrw.org/reports/1991/gulfwar/index.htm, not war. Z Magazine, August 31, 1991 http://www.zmag.org/chomsky/articles/z9110-aftermath.html.

Reklama

„If we don't believe in free expression for people we despise, we don't believe in it at all.“

—  Noam Chomsky
Noam Chomsky in interview by John Pilger on BBC's The Late Show, November 25, 1992 http://jmm.aaa.net.au/articles/14177.htm.

„The information they get comes from ideological fanatics, typically, who always misunderstand things in their own crazy way.“

—  Noam Chomsky
Context: If any of you have ever looked at your FBI file, you discover that intelligence agencies in general are extremely incompetent. That's one of the reasons why there are so many intelligence failures. They just never get anything straight, for all kinds of reasons. Part of it is because of the information they get. The information they get comes from ideological fanatics, typically, who always misunderstand things in their own crazy way. If you look at an FBI file, say, about yourself, where you know what the facts are, you'll see that the information has some kind of relation to the facts, you can figure out what they're talking about, but by the time it works its way through the ideological fanaticism of the intelligence agencies, there's always weird distortion. Q&A with community activists, February 10, 1989.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Today's anniversary
Stephen King foto
Stephen King191
americký spisovatel 1947
Herbert George Wells foto
Herbert George Wells15
anglický spisovatel 1866 - 1946
Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer124
německý filozof 1788 - 1860
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius56
starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.
Dalších 49 dnešních výročí
Podobní autoři
Alan Guth foto
Alan Guth1
americký teoretický fyzik a kosmolog
Marvin Minsky foto
Marvin Minsky3
americký kognitivní vědec
Georges Mounin foto
Georges Mounin1
francouzský lingvista
Niccolò Tommaseo foto
Niccolò Tommaseo1
italský lingvista
Roberto Busa foto
Roberto Busa1
italský jezuitský kněz a učenec