Robert Sarah citáty

Robert Sarah foto

2   1

Robert Sarah

Datum narození: 15. červen 1945

Robert kardinál Sarah je guinejský římskokatolický kněz a kardinál, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti .

Citáty Robert Sarah


„Nedobrovolně dýcháme oběma plícemi doktríny, které se staví proti člověku a vytvářejí nové politické směry, jejichž důsledkem je pomalá, ale trvalá a agresivní eroze, destrukce a demolice člověka, jeho života, rodiny, práce a mezilidských vztahů. Nemáme už ani čas žít, milovat a adorovat. Je to mimořádná výzva pro církev a charitní pastoraci, protože církev má také upozorňovat na to, čím člověk strádá.“

„Dnes, drazí přátelé, není tragédií nedostatek šatstva nebo domova. Největším hladem a nejstrašnějším utrpením není nedostatek jídla. Je to mnohem více absence Boha a nedostatek pravé lásky, lásky, která nám byla zjevena na Kříži.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .