Jan Pavel II. citáty

 Jan Pavel II. foto

13   57

Jan Pavel II.

Datum narození: 18. květen 1920
Datum úmrtí: 2. duben 2005
Další jména: Karol Józef Wojtyła

Blahoslavený Jan Pavel II. byl polský katolický duchovní, pomocný biskup a arcibiskup krakovský, od roku 1967 kardinál a od 16. října 1978 až do své smrti papež.

Citáty Jan Pavel II.


„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastí-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“

„Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka.“


„Raduji se, též vy se radujte.“

„Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.“

„Mír je tak veliké dobro, že může být vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou jednotlivci i společnost.“

„Národ hyne, když demoralizuje svůj duch, národ sílí, když duch jeho se stále víc očišťuje a to nedokáží žádné vnější síly zničit.“

„Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být.“

„Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva.“


„Nechť sestoupí Duch Tvůj! Nechť sestoupí Duch Tvůj! A obnoví tvář země. Této země.“

„Člověk je základní cestou, po níž církev jde…, je také cestou pro každého člověka.“

„Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu.“

„Čekal jsem vás, a teď jste vy přišli ke mně a za to vám děkuji.“

„Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .