Galileo Galilei citáty

Galileo Galilei foto

18   189

Galileo Galilei

Datum narození: 15. únor 1564
Datum úmrtí: 8. leden 1642

Galileo Galilei byl toskánský astronom, filosof a fyzik těsně spjatý s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“. Jeho experimentální činnost je obecně považována za důležitý doplněk spisů Francise Bacona, jimiž byla založena moderní vědecká metoda. Galileova kariéra se kryla s tvůrčím obdobím Johannese Keplera. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových. Navíc jeho konflikt s římskokatolickou církví je brán jako nejvýznamnější příklad počátečního konfliktu náboženství a svobodné mysli, zvláště vědou v západní společnosti.

Citáty Galileo Galilei


„A přece se točí!“

„Velká kniha přírody je psána matematickou řečí.“


„Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.“

„A přece se točí.“

„Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit.“

„Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.“

„Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc.“

„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“


„Víno je „světlo spojené kapalinou“.“

„Necítím se vázán věřit, že tentýž Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a inteligencí, by chtěl, abychom jich nevyužili.“

„Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.“

„Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.“


„Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje.“

„Příroda je neúprosná a neměnitelná. Je jí jedno, zda jsou či nejsou srozumitelné člověku příčiny a úmysly jeho konání.“

„Písmo sa nemôže mýliť, ale jeho vykladači a komentátori môžu, a to rôznym spôsobom.“

„Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem. (Prubíř, 1623)“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .