Václav Matěj Kramerius citáty

Václav Matěj Kramerius foto

6   75

Václav Matěj Kramerius

Datum narození: 9. únor 1753
Datum úmrtí: 22. březen 1808

Václav Matěj Kramerius byl český spisovatel, nakladatel a novinář. Pokřtěn byl jako Matěj Valentin, jméno Václav přijal později jako vlastenecké. Sám své příjmení psal většinou bratrským pravopisem jako Kraméryus.

Citáty Václav Matěj Kramerius


„Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové pro zdraví.“

„Za největší zlo měj ne chudobu, nízkost rodu, potupu a nezdárnost těla, ale nešlechetnost a hříchy a což oněm blízkého jest - neumělost, hloupost a nevzdělanost.“


„Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš vychlazen byl, nebude jináč, než že tím, což jsme, národem českým, býti přestaneme a časem v národ docela jiný a cizí se proměníme.“

„Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.“

„Žádná smrt nemůže být zlá, když předchází život dobrý.“

„Noviny nejsou nic jiného než jako kroniky a letopisy, jež se pro potomky na věčnou památku spisují.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .