Václav Pavlíček citáty

1   1

Václav Pavlíček

Datum narození: 8. srpen 1934

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Dr.h.c. je český právník, odborník na ústavní právo. To také jako profesor vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Západočeské Univerzity. Je známým odborníkem na Benešovy dekrety a jejich stoupencem.

Citáty Václav Pavlíček


„...z Postupimi vyplývalo, že řízení odsunu bude provádět Spojenecká kontrolní komise. Tato komise 20. listopadu 1945 - tedy několik měsíců po Postupimské konferenci - pravidla přijala a sdělila je Československu. Přirozeně to bylo v zájmu Československa, ale rozhodnutí ťato země udělat nemohla.“ o Benešových dekretech

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .