„Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení.“

Robert Burns foto
Robert Burns8
skotský básník a lyrik 1759 - 1796

Podobné citáty

Georges Duhamel foto
Lech Przeczek foto
Henri Fréderic Amiel foto
Theodor Fontane foto
François de La  Rochefoucauld foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Karl Emil Franzos foto
Jan Pavel II. foto
Friedrich Nietzsche foto
Andrzej Sapkowski foto
Thomas Browne foto
John Bunyan foto

„Hřích je vzdorné vyzývání Boží spravedlnosti, znásilnění Jeho milosti, posměch Jeho trpělivosti, znevážení Jeho moci a opovržení Jeho láskou.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688

Originál: (en) Sin is the dare of God's justice, the rape of His mercy, the jeer of His patience, the slight of His power, and the contempt of His love.
Zdroj: [Manser, Martin H., 2001, The Westminster Collection of Christian Quotations, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1., 345, angličtina, 0664222587]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=b-N2i0CSWMUC&dq/

Marcus Aurelius foto
Francis Scott Fitzgerald foto
Matthew Henry foto

„Náš Spasitel často předkládal naučení, že kdo se povyšuje, bude ponížen; buď se poníží sám v pravém pokání, nebo jej poníží Bůh a vylije naň opovržení.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) Our Saviour often laid it down for a maxim that he who exalts himself shall be abased; he shall either abase himself in true repentance or God will abase him and pour contempt upon him.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Isaiah, Chapter II., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc4.Is.iii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Voltaire foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x