„Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 6. září 2021. Historie
Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac247
francouzský spisovatel 1799 - 1850

Podobné citáty

Jan Hus foto

„Ctnost činí člověka Bohu vzácna.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

François de La  Rochefoucauld foto
Friedrich Fröbel foto

„Člověk činí vnější svět vniterným, t. j. učí se, a vniterný vnějším, t. j. jedná; uče se a jednaje dostupuje vrcholu vzdělanosti čistě lidské.“

—  Friedrich Fröbel německý pedagog a spisovatel 1782 - 1852

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 16, česky]

Henry Fielding foto
Lao-c' foto
Oliver Wendell Holmes foto
Gustave Flaubert foto
Christian Fürchtegott Gellert foto
Epiktétos foto
Friedrich Nietzsche foto
Stanislav Kostka Neumann foto

„Bližní bližnímu je lhostejný; toť normální a všeobecný fakt, sociální zákon, od něhož je nám vycházeti, a nikoli od lásky člověka k člověku, která jest výjimečný případ a jako písek nespolehlivá, proměnlivá a nestálá. Na lásce k bližnímu nedá se pranic budovati.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

Zdroj: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. II. 1904-1907, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/221-stati-a-projevy-ii, Odeon, 1966, Praha, 1, 765, „Socialismus", článek, 9, cnb000489587]

Hippolyte Taine foto

„V tomto světě jest jediná práce důstojna člověka, a ta jest vynésti na světlo pravdu, které jsme se věnovali, a které věříme.“

—  Hippolyte Taine francouzský filozof, historik a literární kritik a literární historik, představitel pozitivizmu 1828 - 1893

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 17, česky]

André Maurois foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Honorata Zapová foto
Anthony de Mello foto

Související témata