„Je to smutně poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub785
český esejista a novinář 1928 - 1998
Reklama

Podobné citáty

George Whitefield foto

„Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770
O kázání a kazatelích, (en) As God can send a nation or people no greater blessing than to give them faithful, sincere and upright ministers, so the greatest curse that God can possibly send upon a people in this world is to give them over to blind, unregenerate, carnal, lukewarm and unskilled guides. Source: Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings. S. 454.

Heinrich Von Kleist foto
Reklama
Gabriel Laub foto
Oscar Wilde foto
James Clavell foto
Henryk Sienkiewicz foto

„I největší tvůrčí génius plodí bezvýznamnosti, totiž své epigony.“

—  Henryk Sienkiewicz polský novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu a filantrop 1846 - 1916

Nikolaus Lenau foto
George Raymond Richard Martin foto
Jonathan Swift foto
Alexandr Nikolajevič Skrjabin foto
Martin Luther King foto

„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Oscar Wilde foto
 Sókratés foto
Michael Jackson foto
George Harrison foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“