„Potěšení z lásky záleží v tom, že milujeme, a štěstí tkví ve vášni, kterou pociťujeme, nikoli v té, kterou vzbuzujeme.“

Poslední aktualizace 15. března 2017. Historie
François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld523
francouzský autor monografií 1613 - 1680

Podobné citáty

Jean de La Bruyere foto
Simone Weil foto
Aegidius Římský foto
Marcel Proust foto
Charles Baudelaire foto

„Jediná svrchovaná rozkoš lásky tkví v jistotě, že konáme zlo.“

—  Charles Baudelaire francouzský básník 1821 - 1867

Zdroj: Sviták, Ivan, Jan Bernat, Moderní Eros, Listopad, Praha, 1990, 122, I. Děvčátko s červenou mašlí, 7

Romain Rolland foto
Voltaire foto
Nicolas Chamfort foto
Samuel Johnson foto
Jean Jacques Rousseau foto
Citát „Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti…“
John Lennon foto
Blaise Pascal foto
Gabriel García Márquez foto
Bronisław Wildstein foto

„Žijeme v diktátu ideologie, která říká, že se máme realizovat individuálně, že láska je vášeň. Základní otázkou je, zda láska, která se redukuje na vášeň, je opravdu láska.“

—  Bronisław Wildstein polský novinář 1952

Originál: (pl) Żyjemy w dyktacie ideologii, która mówi, że należy się realizować indywidualnie, że miłość to jest namiętność. Podstawowe pytanie brzmi, czy miłość, która jest zredukowana do namiętności, to jest naprawdę miłość.
Zdroj: [Wildstein: ja ciągle piszę o miłości, polskieradio.pl, 2016-10-24, 2016-10-26, http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1684405,Wildstein-ja-ciagle-pisze-o-milosci]

Johann Gottlieb Fichte foto
Jorge Amado foto
Maximilien Robespierre foto

Související témata