„Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.“

—  Seneca
 Seneca foto
Seneca459
římský filozof -4 - 65 př. n. l.
Reklama

Podobné citáty

 Sókratés foto
Reklama
Albert Einstein foto

„Velcí duchové se vždy setkali s násilným odporem od průměrných myslí.“

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Marie Terezie foto
Winston Churchill foto

„Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965
Nedostatečně doložené

Otto František Babler foto
Egon Lánský foto

„Bonus krásy: Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.“

—  Egon Lánský český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu a novinář 1934 - 2013

Richard Baxter foto

„Není to práce Ducha, vykládat vám význam Písma a dát vám poznání teologie bez vašeho vlastního studia a píle, ale požehnat to studium a dát vám to poznání skrze něj. (…) Odmítat studia pod záminkou dostatečnosti Ducha je odmítat Písma samotná.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691
O Bibli, (en) It is not the work of the Spirit, to tell you the meaning of Scripture, and give you the knowledge of divinity, without your own study and labour, but to bless that study, and give you knowledge thereby. (…) To reject study on pretence of the sufficiency of the Spirit, is to reject the Scripture itself. Source: [Baxter, Richard, William Orme, XX, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=G1tBAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, James Duncan, London, 1830, 522, 190-191, angličtina]

Mary McCarthy foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Gičin Funakoši foto
Citát „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
Charles Farrar Browne foto
Friedrich Schiller foto

„V píli tě může poučovat včela.“

—  Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805
[(de) Im Fleiß kann dich die Biene meistern.] (báseň Die Künstler) Source: [Lautenbach, Ernst, Lexikon Schiller-Zitate: aus Werk und Leben, IUDICIUM Verlag, 2003, německy]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“