„Existují dvě mocné síly, které jsou s to vnést světlo do všech koutů zeměkoule - slunce a Associated Press.“

—  Mark Twain
Mark Twain foto
Mark Twain162
americký spisovatel 1835 - 1910
Reklama

Podobné citáty

Eckhart Tolle foto
Sri Chinmoy foto
Reklama
Jaroslav Putík foto
Sri Chinmoy foto
NoViolet Bulawayo foto
Citát „Abys osvětloval světlem jiné musíš nosit slunce v sobě.“
Romain Rolland foto
Reklama
Peter Gregor foto
Audre Lorde foto

„Když se odvážím být mocný a využiji svou sílu ve prospěch své vize, pak je méně a méně důležité, zda se bojím.“

—  Audre Lorde spisovatelka a aktivistka 1934 - 1992

Původní znění: When I dare to be powerful, to use my strength in the service of my vision, then it becomes less and less important whether I am afraid.
Citát „Nemáš-li sílu, abys hořel a šířil světlo, aspoň je nezacloňuj.“
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Jan Amos Komenský foto

„Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Reklama
Johanna Sinisalo foto
Henry David Thoreau foto
Michail Bulgakov foto
Další