Eckhart Tolle citáty

Eckhart Tolle foto

74   62

Eckhart Tolle

Datum narození: 16. únor 1948

Eckhart Tolle původním jménem Ulrich Leonard Tolle je německý filozof a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, radikálně změnil směr svého života a prošel hlubokou duchovní proměnou.

Následujících několik let strávil integrováním a prohlubováním osobní transformace, která byla začátkem intenzivní duchovní cesty.

Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem pracujícím s jednotlivci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Jeho prvotina Moc přítomného okamžiku se stala bestsellerem a byla přeložena do 33 světových jazyků.


„Přijměte život - a uvidíte, jak vám začne pomáhat, místo aby vám škodil.“

„Podstata zenu spočívá v tom, že žijete v přítomném okamžiku tak vědomě a soustředěně, že ve vás nemůže přežít nic, čím bytostně nejste.“


„Stejně jako měsíc nemá své vlastní světlo, ale odráží světlo slunce, minulost a budoucnost jsou matným odrazem světla a síly věčného okamžiku.“

„Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.“

„Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.“

„Čas není cenný, protože je to iluze.“

„Většina lidské bolesti je zbytečná. Bolest si způsobujete sami, dokud se necháte ovládat svou myslí.“

„Láska a radost jsou neoddělitelné od vašeho přirozeného stavu vnitřní spojitosti s Bytím.“


„Negativní emoce jsou příznakem toho, že se něčemu bráníte.“

„Počátkem svobody je poznání, že nejste totožný se svým myšlením.“

„Místo abyste citovali Buddhu, buďte Buddhou, buďte „probuzeným člověkem", což slovo buddha znamená.“

„Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.“


„Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď přítomen.“

„Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Pokud ztratíte spojení se svým já, ztratíte se ve světě.“

„Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.“

„Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se od ní odvrátíte, Bůh se z vašeho života vytratí a zůstane vám jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a jiní popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .