„Společenskost. To je prokletí lidské rasy. Kristus měl říct 'Jo, vpravdě, kdykoliv se shromáždí dva nebo tři z vás, přijde někdo další o kejhák.' Mám ti říct, co nás o lidské rase učí sociologie? Podám ti to zaobaleně. Ukaž mi samotného muže nebo ženu a já ti ukážu svatého. Dej mi dva a oni se do sebe zamilují. Dej mi tři a oni vynaleznou tu úžasnou věc, které říkáme 'společnost'. Dej mi čtyři a oni postaví pyramidu. Dej mi pět a oni z jednoho udělají vyvržence. Dej mi jich šest a oni vynaleznou předsudky. A když jich bude sedm, vynaleznou válku. Možná byl člověk stvořen k obrazu Božímu, ale lidská společnost byla stvořena k obrazu jeho opaku a vždy se snaží svému obrazu zavděčit.“

—  Stephen King, postava Glen Bateman
Reklama

Podobné citáty

Stephen King foto
Stephen King foto
Reklama
William Golding foto
Yves Montand foto
Isabela II. Španělská foto

„Co se dá říct o muži, který měl na sobě víc krajek než já.“

—  Isabela II. Španělská španělská královna 1830 - 1904
odpověď na otázku jaká byla svatební noc

Reklama
Jules Michelet foto
Carlo Goldoni foto
Ilja Grigorjevič Erenburg foto
Reklama
Richard Bach foto
Mark Twain foto
Paul Valéry foto
George Bernard Shaw foto
Reklama
Pius XI. foto
Fernando de Rojas foto
Reklama
Nicole Krauss foto
Reinhold Niebuhr foto
Další