Citáty o Kristu


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Ježíš Kristus má vliv na své poddané a dává jim příkazy, i když není viditelně přítomen v těle.“


John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám. “

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky. “

Jeroným Klimeš 9
český psycholog 1967
„Zkuste si představit, že by takový článek (kritizující celibát a seminární výchovu budoucích kněží) napsal sám Kristus. Myslíte si, že by ho otiskli v Katolickém týdeníku?“

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015
„Kristus říká, že kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Proto jdu a dívám se dopředu. Budu litovat jen svých hříchů a nedopatření, ta vkládám do Božího milosrdenství. Na ničem jsem nelpěl a zároveň si nepřipouštím zvláštní zásluhy. V mnoha oblastech zůstávám dlužen, ale dělal jsem, co jsem mohl. Hodnocení je na Bohu, se kterým jsem se snažil vše průběžně konzultovat.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Pokud by 'Ježíš Kristus' přišel dnes, lidé by ho ani neukřižovali; pozvali by ho na večeři a poslouchali, co říká a dělali si z toho legraci! --Thomas Carlyle“

Edith Stein foto
Edith Stein 2
židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 – 1942
„Kdo miluje lidi jako Kristus, touží, aby patřili Bohu a ne jemu.“


Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947
„To je prokletí lidské rasy. Společenskost. Kristus měl říct,, Jo, vpravdě, kdykoliv se shromáždí dva nebo tři z vás, dostane někdo další do huby.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Kristus nevykoupil svou církev svou vlastní krví, aby mohl přijít papež a ukrást si všechnu slávu.“

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691
„Kristus nám není sladký, dokud se nám hřích nestane hořkým.“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„V náboženství je jeden předmět, o kterém nikdy nemůžeš vědět příliš mnoho. Tím předmětem je Pán Ježíš Kristus.“


John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691
„Zákon nás posílá ke Kristu, abychom jím byli ospravedlněni, a Kristus nás posílá k zákonu, abychom jím byli řízeni.“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Ať jméno Whitefield zahyne, ale Kristus ať je oslaven.“

Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer 8
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 – 1945
„Ježíšovi následovníci jsou povoláni k míru. Když je Ježíš zavolal, došli svého pokoje. Kristus je jejich mírem.“

Jeroným Klimeš 9
český psycholog 1967
„Když si Kristus mohl vybrat ženatého Petra za prvního papeže, proč by si naši biskupové nemohli vybrat ženaté muže za kněze? Jsou snad papežštější než Kristus?“

Související témata

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .