„Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.“

Témata
věc, smutek, radost
Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

Podobné citáty

Gotthold Ephraim Lessing foto
Jan Jánošík foto
Alexander Roda Roda foto
Stephen Chbosky foto
Francis Scott Fitzgerald foto
Pierre Palmade foto
Karel Čapek foto

„Pesimismus je jisté požitkářství; je to prostředek, jak se radovati ze špatného stavu věcí.“

—  Karel Čapek český spisovatel 1890 - 1938

Zdroj: [Karel, Čapek, O věcech obecných čili Zóon politikon, Praha, Československý spisovatel, 1991, O pesimismu, http://cs.wikisource.org/wiki/O_v%C4%9Bcech_obecn%C3%BDch_%C4%8Dili_Z%C3%B3on_politikon/O_pesimismu]

Andy Warhol foto
Lemmy Kilmister foto
Romain Rolland foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Antonín Slavíček foto
Jan Pavel II. foto

„Raduji se, též vy se radujte.“

—  Jan Pavel II. katolický papež 1920 - 2005

Papež napsal tato slova na lístek v noci 1./2. dubna 2005.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x