„Předpokládejme, že vědění patří ke krásným a cenným věcem.“

 Aristoteles foto
Aristoteles134
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -384 - -322 př. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Reklama
Otakar Matušek foto
Marcus Aurelius foto
 Démokritos foto

„Moudrost nad ničím nežasnoucí je nade vše cenná.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Alfred Tennyson foto
Valeriu Butulescu foto
Reklama
Joseph Addison foto
Francesco Petrarca foto
Friedrich Nietzsche foto
Reklama
Karl Kraus foto
Eckhart Tolle foto
Terry Pratchett foto
Albert Einstein foto
Další