„Ve všech lidských skutcích patří přednost moudrosti a vědění.“

Poslední aktualizace 9. dubna 2020. Historie
Prótagorás foto
Prótagorás6
před-sokratovský řecký filozof -486 - -411 př. n. l.
Upravit

Podobné citáty

Avicenna foto
Aristoteles foto

„Předpokládejme, že vědění patří ke krásným a cenným věcem.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Etty Hillesum foto
Francis Bacon foto

„Lidské vědění a moc jsou totožné. Vědění je moc.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Jean Jacques Rousseau foto
Dino Serge Pitigrilli foto

„Privilegia škodí církvi víc než pronásledování (…) Je třeba zavrhnout jak klerikalismus, tak césaropapismus. Církev se musí zříci všech výsad ze strany státu, musí se držet stranou politiky a nepokoušet se o časnou teokracii. Musí stůj co stůj zdůrazňovat přednost duchovních hodnot a důstojnost lidské osoby, a tím odsoudit jakoukoli formu despotismu a totalitarismu jako zločin proti lidskosti.“

—  Petar Čule 1898 - 1985

Zdroj: [Skalický, Karel, Druhý vatikánský koncil půl století po svém zahájení v perspektivě revolucí druhého tisíciletí, teologicketexty.cz, 2013, 2014-11-29, http://www.teologicketexty.cz/casopis/2013-1/Druhy-vatikansky-koncil-pul-stoleti-po-svem-zahajeni-v-perspektive-revoluci-druheho-tisicileti.html]

Franz Kafka foto

„V psu se skrývá všechno vědění, suma všech otázek a odpovědí.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

William Cowper foto
William Cowper foto
Adyashanti foto
Thomas Hobbes foto
Antoni Kepiński foto
Marcus Tullius Cicero foto
Jean Paul foto
Michel Foucault foto
Gabriel Laub foto
John Keats foto

„Co je čistší, než růže vonící na zeleném ostrově, daleko od všeho lidského vědění.“

—  John Keats anglický romantický básník 1795 - 1821

Zdroj: [Exley, Helen, Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den, Zuzana Pavlová, Slovart, Praha, 2018, 368, 978-80-7529-518-7, 304]

Sigmund Freud foto

Související témata