„Zkušenost bez vzdělání platí více než naopak vzdělání bez zkušenosti.“

Quintus Ennius foto
Quintus Ennius7
římský spisovatel -239 - -169 př. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
Citát „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“
John Fitzgerald Kennedy foto
Reklama
Thomas Carlyle foto
Pollio Vitruvius foto
Franz Grillparzer foto
Oskar Kokoschka foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
 Aristoteles foto

„Člověk od přírody baží po vzdělání.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Reklama
 Aristoteles foto

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Johann Wolfgang von Goethe foto
  Konfucius foto

„Kde je vzdělání, tam nejsou třídní rozdíly.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -550 - -478 př. n. l.

Arthur Schopenhauer foto
Reklama
Gabriel Laub foto
 Démokritos foto

„Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Gabriel Laub foto
Robert Edward Lee foto
Další