„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

Originál

Liberty without Learning is always in peril and Learning without Liberty is always in vain.

1963, Address at Vanderbilt University
Kontext: The essence of Vanderbilt is still learning, the essence of its outlook is still liberty, and liberty and learning will be and must be the touchstones of Vanderbilt University and of any free university in this country or the world. I say two touchstones, yet they are almost inseparable, inseparable if not indistinguishable, for liberty without learning is always in peril, and learning without liberty is always in vain.

Poslední aktualizace 5. května 2021. Historie
John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy52
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 - 1963

Podobné citáty

Benjamin Franklin foto

„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Quintus Ennius foto
Franz Grillparzer foto
Pollio Vitruvius foto

„Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.“

—  Pollio Vitruvius římský spisovatel, architekt a inženýr -80 - -15 př. n. l.

Originál: (la) NEQUE ENIM INGENIUM SINE DISCIPLINA, AUT DISCIPLINA SINE INGENIO PERFECTUM ARTIFICEM POTEST EFFICERE

Benjamin Franklin foto

„Ti, kteří by se vzdali základní svobody, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Originál: (en) Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
Zdroj: [Votes and Proceedings of the House of Representatives : 1755–1756, Philadelphia, 1756, 19–21, http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp?vol=6&page=238a]

Gaius Titus Petronius foto

„Vzdělání je poklad.“

—  Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

Georg Christoph Lichtenberg foto
Ondřej Kania foto

„Bohužel, u nás se ještě nebere vzdělání jako investice.“

—  Ondřej Kania český podnikatel 1992

Zdroj: Časopis Reflex č. 13, 2021, str. 40-45

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Démokritos foto

„Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Varianta: Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Václav Klaus foto
Arthur Schopenhauer foto
Konfucius foto

„Kde je vzdělání, tam nejsou třídní rozdíly.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Aristoteles foto

„Člověk od přírody baží po vzdělání.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Varianta: Člověk od přírody baží po poznání.

Aristoteles foto

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Přisuzované

Související témata