„Když věříme lžím, nevidíme pravdu. Vytváříme si tak tisíce domněnek a pokládáme je za pravdivé. Jedny z těch největších domněnek, které si utváříme, jsou ve skutečnosti lži, kterým věříme, a o kterých si myslíme, že jsou pravda.“

Upravil Vladislav11. Poslední aktualizace 21. července 2021. Historie
Don Miguel Ruiz foto
Don Miguel Ruiz27
mexický spisovatel 1952

Podobné citáty

Graham Greene foto
Terry Goodkind foto
Louise L. Hay foto
Henry Ford foto
Friedrich Nietzsche foto

„Bůh je domněnka.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

John Charles Ryle foto

„Pokyny, rady a příkazy prospějí jen málo, nejsou-li podpořeny vzorem vašeho života. Vaše děti vám nikdy nebudou věřit, že doopravdy a skutečně chcete, aby vás poslouchaly, dokud budou vaše skutky protiřečit vašim radám. (…) Nemyslete si, že vaše děti budou dělat to, co nevidí u vás. Vy jste jejich modelem, a ony budou napodobovat, co jste vy. (…) Zřídkakdy se naučí návykům, o kterých vidí, že jimi opovrhujete, nebo budou chodit cestami, ve kterých nechodíte sami.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Instruction, and advice, and commands will profit little, unless they are backed up by the pattern of your own life. Your children will never believe you are in earnest, and really wish them to obey you, so long as your actions contradict your counsel. (…) Think not your children will practise what they do not see you do. You are their model picture, and they will copy what you are. (…) They will seldom learn habits which they see you despise, or walk in paths in which you do not walk yourself.
Zdroj: [Ryle, John Charles, Wheat Or Chaff?, https://books.google.cz/books?id=GXo9AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Robert Carter & Brothers, New York, 1853, 352, 270-273, angličtina]

Sylvester Stallone foto
Emanuel Rádl foto
Haruki Murakami foto
Robert Lembke foto
Citát „Jednou z příčin, proč jsou lidé nešťastní, je jejich domněnka, že není nic, co by nemohli změnit.“
Anthony de Mello foto
Elon Musk foto

Související témata