„Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám.“

William Saroyan foto
William Saroyan32
americký spisovatel 1908 - 1981
Reklama

Podobné citáty

Albrecht Dürer foto
Jaromír Jágr foto
Reklama
Václav Špála foto
Daniel Glattauer foto
Erich Kästner foto
Robert Redford foto
 Démokritos foto

„Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Ladislav Klíma foto
Reklama
Otokar Fischer foto

„Hypochondr ke člověk, kterému je dobře, když je mu špatně.“

—  Otokar Fischer český překladatel, dramatik, básník and kritik 1883 - 1938

„Neznám slovo reakcionář, znám jen: špatný nebo dobrý člověk.“

—  Antonín Bartušek český básník, museologista, překladatel a historik umění 1921 - 1974
22. 2. 1948, in: Demo-archie

Gillian Flynn foto
Reklama
Henry David Thoreau foto
Woody Allen foto
William Somerset Maugham foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Další