„Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe296
německý spisovatel 1749 - 1832

Podobné citáty

Arne Garborg foto
George Eliot foto
Georges Braque foto
Jaroslav Vrchlický foto

„Proti skvělým vlastnostem druhého není jiné obrany než láska.“

—  Jaroslav Vrchlický český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 - 1912

André Maurois foto
George Bernard Shaw foto
François de La  Rochefoucauld foto
Zdeněk Hanka foto
Chalíl Džibrán foto
Karel Havlíček Borovský foto
François de La  Rochefoucauld foto
Aurelius Augustinus foto

„Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Ivan Fontana foto
Wim Wenders foto

„Kromě lásky není nic, kvůli čemu by stálo za to žít.“

—  Wim Wenders německý filmový režisér, dramatik, scenárista, fotograf a filmový producent 1945

Samuel Butler foto

„Nic není způsobilé vyléčit lásku - kromě nezpůsobilosti k ní.“

—  Samuel Butler básník a satirik 1612 - 1680

Varianta: Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti.

Erich Fromm foto
Dino Serge Pitigrilli foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x