„Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe293
německý spisovatel 1749 - 1832
Reklama

Podobné citáty

Arne Garborg foto
Reklama
George Eliot foto
Georges Braque foto
Jaroslav Vrchlický foto

„Proti skvělým vlastnostem druhého není jiné obrany než láska.“

—  Jaroslav Vrchlický český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 - 1912

George Bernard Shaw foto
André Maurois foto
Reklama
Zdeněk Hanka foto
Chalíl Džibrán foto
François de La  Rochefoucauld foto
Karel Havlíček Borovský foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
Aurelius Augustinus foto

„Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Wim Wenders foto

„Kromě lásky není nic, kvůli čemu by stálo za to žít.“

—  Wim Wenders německý filmový režisér, dramatik, scenárista, fotograf a filmový producent 1945

Další