„Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí.“

Originál

Love gives naught but itself and takes naught but from itself. Love possesses not nor would it be possessed; For love is sufficient unto love.

The Prophet (1923)

Poslední aktualizace 5. října 2021. Historie
Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán28
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 - 1931

Podobné citáty

Chalíl Džibrán foto
Aurelius Augustinus foto

„Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Erich Fromm foto
Wim Wenders foto

„Kromě lásky není nic, kvůli čemu by stálo za to žít.“

—  Wim Wenders německý filmový režisér, dramatik, scenárista, fotograf a filmový producent 1945

Samuel Butler foto

„Nic není způsobilé vyléčit lásku - kromě nezpůsobilosti k ní.“

—  Samuel Butler básník a satirik 1612 - 1680

Varianta: Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Robert Fulghum foto
Jaroslav Seifert foto
Hermann Hesse foto

„Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat.“

—  Hermann Hesse německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a také malíř 1877 - 1962

Romain Rolland foto
Karel Kachyňa foto

„Smyslem mého života je, kromě lásky, vyjádřit filmem svou přítomnost na tomto světě a usilovat o vzájemnou snášenlivost mezi lidmi.“

—  Karel Kachyňa český herec a režisér 1924 - 2004

zdroj: Česká televize – Genom o Karlu Kachyňovi a Aleně Mihulové

Pierre Abélard foto

„Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!“

—  Pierre Abélard francouzský akademický filozof, teolog a vynikající logik 1079 - 1142

William Shakespeare foto
André Breton foto

„Láska bez koncepce, to je vlastně antikoncepce.“

—  André Breton francouzský básník a prozaik 1896 - 1966

Varianta: Láska bez koncepce - to je vlastně antikoncepce.

Thomas Carlyle foto
André Maurois foto

Související témata