„Dobrým a zkušeným vždy se toužím líbiti, ale lidem nevědomým a mrzutým nebojím se nelíbiti.“

—  Kosmas
 Kosmas foto
Kosmas5
český spisovatel, středověký kronikář a římskokatolický kněz 1045 - 1125
Reklama

Podobné citáty

Rainer Maria Rilke foto

„Jsme povinni sděliti budoucí generaci své vědomosti nabyté dlouhou zkušeností, aby se vyvarovala chyb, které byly našimi učiteli.“

—  Karel Engliš český československý politik, ekonom, profesor, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel 1880 - 1961
1930

Reklama
 Molière foto
René Descartes foto
Italo Svevo foto
Samuel Johnson foto
Marie Iljašenko foto
Reklama
Arthur Bloch foto
Josef Čapek foto
Guy Corneau foto
Juli Zeh foto
Reklama
 Arión foto
Jiří Wolker foto
Tim Burton foto
Claude Adrien Helvétius foto
Další