Kosmas citáty

 Kosmas foto

5   8

Kosmas

Datum narození: 1045
Datum úmrtí: 21. říjen 1125

Kosmas byl prvním známým českým kronikářem, autorem Kroniky české a v letech 1120 až 1125 děkanem pražské kapituly při sv. Vítu. Takřka všechny informace, které jsou dnes o Kosmovi známé, pocházejí z jeho kroniky, kde se několikrát zmínil o sobě a svých příbuzných. Na svou dobu se dožil vysokého věku, asi 80 let.


„Dobrým a zkušeným vždy se toužím líbiti, ale lidem nevědomým a mrzutým nebojím se nelíbiti.“

„Které věže, byť sebevětší, které hradby sebepevnější mohou odolati lásce a milence odloučiti? Nade vším vítězí láska.“


„Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci.“

„Sebevyžší hradby neodolají lásce a milence nemohou odloučiti.“

„Není pochoutkou maso ni omáčka ze vzteklých vlků.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .