„Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají.“

Témata
zásluha, lidé
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub785
český esejista a novinář 1928 - 1998
Reklama

Podobné citáty

Valeriu Butulescu foto
Reklama
Tibor Déry foto
François de La  Rochefoucauld foto
Hanna Reitsch foto
Fred Allen foto
George Bernard Shaw foto
Simone de Beauvoir foto

„Radosti a utrpení člověka jsou přiměřené jeho zásluhám.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Vasilij Osipovič Ključevskij foto
Valeriu Butulescu foto
Jerry Garcia foto
Miroslav Horníček foto
Wolfgang Hildesheimer foto
Stefan Kisielewski foto
Michail Ivanovič Kalinin foto