„První doušek ze sklenice přírodních věd vás změní na ateistu, ale na dně sklenice na vás čeká Bůh.“

Originál

The first gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you.

“Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.” in 15 Jahrhunderte Würzburg: e. Stadt u. ihre Geschichte [15 centuries Würzburg. A city and its history] (1979), p. 205, by Heinz Otremba. Otremba does not declare his source, and the quote per se cannot be found in Heisenberg's published works.
The journalist Eike Christian Hirsch PhD, a personal acquaintance of Heisenberg, whom he interviewed for his 1981 book Expedition in die Glaubenswelt, claimed in de.wikiquote.org on 22 June 2015, that the content and style of the quote was completely foreign to Heisenberg's convictions and the way he used to express himself, and that Heisenberg's children, Dr. Maria Hirsch and Prof. Dr. Martin Heisenberg, did not recognize their father in this quote.
Statements similar to the quote were made by Francis Bacon, in "Of Atheism" (1601): "A little philosophy inclineth man’s mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion", and Alexander Pope, in "An Essay on Criticism" (1709): "A little learning is a dangerous thing; drink deep, or taste not the Pierian spring: there shallow draughts intoxicate the brain, and drinking largely sobers us again."
There is a passage in a lengthy essay written by Heisenberg in 1942, "Ordnung der Wirklichkeit” ("Reality and Its Order"), published in Collected Works. Section C: Philosophical and Popular Writings. Volume I. Physics and Cognition. 1927-1955 (1984), that parallels the ideas expressed in the quote (albeit in a much expanded form):
"The first thing we could say was simply: 'I believe in God, the Father, the almighty creator of heaven and earth.' The next step — at least for our contemporary consciousness — was doubt. There is no god; there is only an impersonal law that directs the fate of the world according to cause and effect... And yet [today], we may with full confidence place ourselves into the hands of the higher power who, during our lifetime and in the course of the centuries, determines our faith and therewith our world and our fate." (English translation by M.B.Rumscheidt and N. Lukens, available at http://www.heisenbergfamily.org/t-OdW-english.htm)
Carl Friedrich von Weizsäcker, a protégé of Heisenberg, did publish a version of the quote itself in Die Geschichte der Natur (The History of Nature) (1948), appearing to consider it an adage:
"Aus dem Denken gibt es keinen ehrlichen Rückweg in einen naiven Glauben. Nach einem alten Satz trennt uns der erste Schluck aus dem Becher der Erkenntnis von Gott, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott auf den, der ihn sucht. Wenn es so ist, dann gibt es einen Weg des Denkens, der vorwärts zu religiösen Wahrheiten führt, und nur diesen Weg zu suchen ist lohnend. Wenn es nicht so ist, wird unsere Welt auf die Religion ihre Hoffnungen vergeblich setzen." ("From thinking there is no honest way back into a naive belief. According to an old phrase, the first sip from the cup of knowledge separates us from God, but at the bottom of the cup God is waiting for the one who seeks him. If so, then there is a way of thinking that leads to religious truths, and to seek only that way is rewarding. If it is not so, our world will put its hopes to religion in vain.")
Misattributed

Poslední aktualizace 5. června 2021. Historie
Karl Werner Heisenberg foto
Karl Werner Heisenberg6
německý teoretický fyzik 1901 - 1976

Podobné citáty

Friedrich August von Hayek foto
Friedrich August von Hayek foto
George Sand foto
Edmund Husserl foto

„Jestliže skutečně hovoří přírodní věda, pak rádi a jako žáci posloucháme. Ale ne vždy, když hovoří přírodovědci, hovoří přírodní věda.“

—  Edmund Husserl německý filozof, známý jako otec fenomenologie 1859 - 1938

Zdroj: [Petr Urban: Být věrný prožívané zkušenosti, vesmir, 2015-10-01, 2018-05-08, https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2015/cislo-10/petr-urban-byt-verny-prozivane-zkusenosti.html]

Max Planck foto
Jóičiró Nambu foto

„Líbila se mi fyzika, protože to byl způsob, jak studovat zásadní problémy přírodních věd.“

—  Jóičiró Nambu americký fyzik 1921 - 2015

o svém dětství
Originál: (en) I liked physics because it was a way of studying fundamental problems in natural science.
Zdroj: [Grimes, William, Yoichiro Nambu, Nobel-Winning Physicist, Dies at 94, nytimes.com, 2015-07-17, 2015-07-28, http://www.nytimes.com/2015/07/18/us/yoichiro-nambu-nobel-winning-physicist-dies-at-94.html?ref=obituaries]

„Vědou nejsou jen vědy přírodní, nýbrž i etika, právo, politika, ekonomie, estetika a náboženství.“

—  František Fajfr 1892 - 1969

Zdroj: František Fajfr na phil.muni.cz http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/fajfr.html

Max Planck foto

„Pojem sebereflexe, který byl dosud doma v humanitních vědách, určuje ve stále větší míře i problémy přírodních věd.“

—  Dietrich Schwanitz německý spisovatel 1940 - 2004

Zdroj: [Lukavec, Jan, Schwanitz, Dietrich: Vzdělanost jako živý dialog s minulostí (in MfD), iliteratura.cz, 2012-02-06, 2012-09-15, http://www.iliteratura.cz/Clanek/29483/schwanitz-dietrich-vzdelanost-jako-zivy-dialog-s-minulosti-in-mfd]

Jiří Žáček foto
Jiří Grygar foto

„Přírodní vědy překvapivě nejsou úspěšné, když chtějí odpovídat na otázky, kterým říkám dětské a které začínají klasickým slůvkem „proč“ (proč to tak je?). V tu chvíli přírodní vědy obvykle mlčí a nebo, pokud vůbec podávají nějakou odpověď, tak nás nikdy příliš neuspokojí.“

—  Jiří Grygar český astronom 1936

Zdroj: V rozhovoru s Janem Regnerem v českém vysílání Vatikánského rozhlasu, 21. dubna 2001; přepis dostupný na http://vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=424&sel_kniha=4&sel_kniha_nazev=vira.cz/grygar

Václav Klaus foto
Miroslav Horníček foto

„Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují svými problémy.“

—  Miroslav Horníček český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publicista, režisér, scenárista, spisovatel, televizní moderátor a… 1918 - 2003

Gilbert Keith Chesterton foto

„Kdyby nebyl Bůh, nebyli by ateisté.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

Georges Duhamel foto
Jean Anouilh foto
Friedrich Nietzsche foto
Lise Meitnerová foto

„Převažující důraz na užitečnost vědy stále více kazí radost z rostoucího porozumění základním přírodním zákonům.“

—  Lise Meitnerová rakouská fyzička 1878 - 1968

Zdroj: [Houdek, František, Badatelé všech zemí, bojte se!, vesmir.cz, 2018-11-09, 2020-04-10, https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2018/11/badatele-vsech-zemi-bojte-se.html]

Max Born foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Kdyby si ateisté měli zvolit své náboženství, měli by si vybrat křesťanství, neboť v něm se na okamžik Bůh zdál být ateistou.“

—  Gilbert Keith Chesterton, kniha Ortodoxie

Zdroj: Chesterton, G. K., Ortodoxie, Praha 2000, s. 121; interpretace Ježíšova výkřiku opuštěnosti na kříži, in: Halík, T. : Divadlo pro anděly, Praha 2010, pozn. 18

Související témata