Robinson Jeffers citáty

Robinson Jeffers foto
3   11

Robinson Jeffers

Datum narození: 10. leden 1887
Datum úmrtí: 20. leden 1962
Další jména:رابینسون جفرس, Робинсон Џеферс, רובינסון ג'פרס

Reklama

Robinson Jeffers byl americký básník, myslitel, epik, lyrik, baladik, vizionář, realista, tragik. Žil se ženou Unou a dvěma syny na pobřeží Pacifiku na mysu Sur. Jeho přítel a překladatel byl český básník a překladatel Kamil Bednář. Jeho tvorba i život je spojena s nespoutanou přírodou, divokými živly, rozbouřeným oceánem. Kritizoval civilizaci, nad jejímž sklonem k úpadku se s bolestnou opravdovostí nejednou zamyslel. Byl to antimilitarista.

Podobní autoři

Josef Hanzlík1
český spisovatel
Herman Melville foto
Herman Melville6
americký romanopisec, povídkář, esejista a básník
Benjamin Alíre Sáenz foto
Benjamin Alíre Sáenz32
básník, prozaik a spisovatel ze Spojených států
Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe26
americký spisovatel
William Saroyan foto
William Saroyan32
americký spisovatel
Walt Whitman foto
Walt Whitman12
americký básník, esejista a novinář
Archibald Rutledge foto
Archibald Rutledge1
americký básník
Edwin Markham foto
Edwin Markham1
americký básník
Theodore Roethke
americký básník
Henry Wadsworth Longfellow foto
Henry Wadsworth Longfellow10
americký básník

Citáty Robinson Jeffers

Reklama

„We must uncenter our minds from ourselves;
We must unhumanize our views a little, and become confident
As the rock and ocean that we were made from.“

—  Robinson Jeffers
Context: Now the spoiler has come: does it care? Not faintly. It has all time. It knows the people are a tide That swells and in time will ebb, and all Their works dissolve. Meanwhile the image of the pristine beauty Lives in the very grain of the granite, Safe as the endless ocean that climbs our cliff. — As for us: We must uncenter our minds from ourselves; We must unhumanize our views a little, and become confident As the rock and ocean that we were made from. "Carmel Point"

„This wild swan of a world is no hunter's game.“

—  Robinson Jeffers
Context: This wild swan of a world is no hunter's game. Better bullets than yours would miss the white breast Better mirrors than yours would crack in the flame. Does it matter whether you hate your... self? At least Love your eyes that can see, your mind that can Hear the music, the thunder of the wings. Love the wild swan. "Love the Wild Swan" (1935)

„Would we could see all truly as it is;
The calm eternal truth would keep us meek.“

—  Robinson Jeffers
Context: O that our souls could scale a height like this, A mighty mountain swept o'er by the bleak Keen winds of heaven; and, standing on that peak Above the blinding clouds of prejudice, Would we could see all truly as it is; The calm eternal truth would keep us meek. A Hill-Top View (1904); This is one of his earliest poems, printed in the Aurora, a student publication of Occidental College.

Reklama

„The long migrations meet across you and it is nothing to you, you have forgotten us, mother.
You were much younger when we crawled out of the womb and lay in the sun’s eye on the tideline.“

—  Robinson Jeffers
Context: The long migrations meet across you and it is nothing to you, you have forgotten us, mother. You were much younger when we crawled out of the womb and lay in the sun’s eye on the tideline. It was long and long ago; we have grown proud since then and you have grown bitter; life retains Your mobile soft unquiet strength; and envies hardness, the insolent quietness of stone. "Continent's End" in Tamar and Other Poems (1924)

„Before there was any water there were tides of fire, both our tones flow from the older fountain.“

—  Robinson Jeffers
Context: Mother, though my song's measure is like your surf-beat's ancient rhythm I never learned it of you. Before there was any water there were tides of fire, both our tones flow from the older fountain. "Continent's End" in Tamar and Other Poems (1924)

„Love that, not man
Apart from that, or else you will share man's pitiful confusions,
or drown in despair when his days darken.“

—  Robinson Jeffers
Context: Know that however ugly the parts appear the whole remains beautiful. A severed hand Is an ugly thing and man dissevered from the earth and stars and his history... for contemplation or in fact... Often appears atrociously ugly. Integrity is wholeness, the greatest beauty is Organic wholeness, the wholeness of life and things, the divine beauty of the universe. Love that, not man Apart from that, or else you will share man's pitiful confusions, or drown in despair when his days darken. "The Answer" (1936)

„I suppose the desire for publication is a normal part of the instinct for writing... the writer sits at home, and the mere fact of being printed provides his verses with a kind of audience... So, having his vanity partially satisfied, he can go ahead and try better work.“

—  Robinson Jeffers
Context: When I first went to Occidental College... there was a literary magazine... called the Aurora, and I remember thinking it odd that Occidental — the west, the setting sun — should be represented by a magazine called Aurora, the dawn. At least it gave us a wide range, the whole daylight sky. I was continually writing verses in those days. Nobody, not even I myself, thought they were good verses; but Aurora's editor accepted many of them and it gave me pleasure to see my rhymes in print. They did rhyme, if that is any value, and were usually metrical, but why was I so eager to publish what hardly anyone would read and no one would remember? I suppose the desire for publication is a normal part of the instinct for writing... the writer sits at home, and the mere fact of being printed provides his verses with a kind of audience... So, having his vanity partially satisfied, he can go ahead and try better work. Letter to a group of Occidental College students (1955)

Reklama

„Vast is the night. How you have grown, dear night,
walking your empty halls, how tall!“

—  Robinson Jeffers
Context: Come little ones, You are worth no more than the foxes and yellow wolfkins, yet I will give you wisdom. O future children: Trouble is coming; the world as of the present time Sails on its rocks; but you will be born and live Afterwards. Also a day will come when the earth Will scratch herself and smile and rub off humanity: But you will be born before that. Time will come, no doubt, When the sun too shall die; the planets will freeze, and the air on them; frozen gases, white flasks of air Will be dust: which no wind ever will stir: this very dust in dim starlight glistening Is dead wind, the white corpse of wind. Also the galaxy will die; the glitter of the Milky Way, our universe, all the stars that have names are dead. Vast is the night. How you have grown, dear night, walking your empty halls, how tall! The Double Axe and Other Poems, including eleven suppressed poems (1977) II.The Inhumanist XLV

„I think it is our privilege and felicity to love God for his beauty, without claiming or expecting love from him.“

—  Robinson Jeffers
Context: I believe that the Universe is one being, all its parts are different expressions of the same energy, and they are all in communication with each other, therefore parts of one organic whole. (This is physics, I believe, as well as religion.) The parts change and pass, or die, people and races and rocks and stars, none of them seems to me important in itself, but only the whole. This whole is in all its parts so beautiful, and is felt by me to be so intensely in earnest, that I am compelled to love it and to think of it as divine. It seems to me that this whole alone is worthy of the deeper sort of love and there is peace, freedom, I might say a kind of salvation, in turning one's affections outward toward this one God, rather than inwards on one's self, or on humanity, or on human imaginations and abstractions — the world of spirits. I think it is our privilege and felicity to love God for his beauty, without claiming or expecting love from him. We are not important to him, but he to us. Letter to Sister Mary James Power (1 October 1934); published in The Wild God of the World : An Anthology of Robinson Jeffers (2003), edited by Albert Gelpi, p. 189; also partly quoted in the essay "Robinson Jeffers, Pantheist Poet" http://web.archive.org/20011119074326/members.aol.com/PHarri5642/jeffers.htm by John Courtney

„Fierce consciousness joined with final
Disinterestedness;
Life with calm death; the falcon’s
Realist eyes and act
Married to the massive
Mysticism of stone,
Which failure cannot cast down
Nor success make proud.“

—  Robinson Jeffers
Context: I think, here is your emblem To hang in the future sky; Not the cross, not the hive, But this; bright power, dark peace; Fierce consciousness joined with final Disinterestedness; Life with calm death; the falcon’s Realist eyes and act Married to the massive Mysticism of stone, Which failure cannot cast down Nor success make proud. "Rock and Hawk" in Solstice and Other Poems (1935)

„O that our souls could scale a height like this,
A mighty mountain swept o'er by the bleak
Keen winds of heaven“

—  Robinson Jeffers
Context: O that our souls could scale a height like this, A mighty mountain swept o'er by the bleak Keen winds of heaven; and, standing on that peak Above the blinding clouds of prejudice, Would we could see all truly as it is; The calm eternal truth would keep us meek. A Hill-Top View (1904); This is one of his earliest poems, printed in the Aurora, a student publication of Occidental College.

Další
Today's anniversary
 Abdu’l-Bahá foto
Abdu’l-Bahá6
syn Bahá'u'lláhova a vůdce Bahá'í Faith 1844 - 1921
Charles-joseph De Ligne foto
Charles-joseph De Ligne1
belgický princ 1735 - 1814
Francois Coppée foto
Francois Coppée9
francouzský básník a romanopisec 1842 - 1908
Kamil Bednář foto
Kamil Bednář4
český básník 1912 - 1972
Dalších 57 dnešních výročí
Podobní autoři
Josef Hanzlík1
český spisovatel
Herman Melville foto
Herman Melville6
americký romanopisec, povídkář, esejista a básník
Benjamin Alíre Sáenz foto
Benjamin Alíre Sáenz32
básník, prozaik a spisovatel ze Spojených států
Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe26
americký spisovatel
William Saroyan foto
William Saroyan32
americký spisovatel