„Velká víra je výsledkem velkých bojů. Velká svědectví jsou výsledkem velkých zkoušek. Velké triumfy mohou vycházet pouze z velkých zkoušek.“

Originál

Great faith is the product of great fights. Great testimonies are the outcome of great tests. Great triumphs can only come out of great trials.

Poslední aktualizace 4. května 2019. Historie

Podobné citáty

Matthew Henry foto

„Velká víra je často procvičována velikými zkouškami a nastrojována na těžké služby.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) Strong faith is often exercised with strong trials and put upon hard services.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter XXII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Gen.xxiii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Nicolas Chamfort foto
François de La  Rochefoucauld foto
Pavel Kosorin foto
Edgar Allan Poe foto
Pol Pot foto
Jaroslav Škarvada foto

„Svojí věrností a vytrvalostí povzbudil katolíky celého světa. Byl pilířem víry, velkou osobností své doby.“

—  Jaroslav Škarvada český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duchovní 1924 - 2010

Zdroj: [Kalendárium - Kardinál Josef Beran - symbol svobody náboženství, ceskatelevize.cz, 2009-05-17, 2013-06-10, http://m.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/54924-kardinal-josef-beran-symbol-svobody-nabozenstvi/]

Gilbert Keith Chesterton foto

„Osobně věřím, že je velký rozdíl mezi náboženstvím a vírou. Náboženství je něco politického, kde jen pár vyvolených ovládá podřízený zbytek. Víra je uznáním něčeho, co nás přesahuje.“

—  Hadar Galronová 1970

Zdroj: [V Národním divadle se osm žen setká v jedné horké lázni, kultura.idnes.cz, 2008-12-04, 2013-07-17, http://kultura.idnes.cz/v-narodnim-divadle-se-osm-zen-setka-v-jedne-horke-lazni-pp1-/divadlo.aspx?c=A081203_223116_divadlo_jaz]

Lloyd George foto
Sigmund Freud foto
Hynek Kmoníček foto

„Naše diskuse s islámským světem je do velké míry diskuse slepého s hluchým. Každému přebylo něco jiného, co ten druhý nemá. Nám skeptického rozumu, jim víry.“

—  Hynek Kmoníček český diplomat 1962

Zdroj: [Ostřanský, Bronislav, Rovenský, Jan a kol. Mezi mýty a minarety, iliteratura.cz, 2018-10-04, 2020-06-05, http://www.iliteratura.cz/Clanek/40509/rovensky-jan-a-kol-mezi-myty-a-minarety]

Jan Rybář foto

„Já se při každé mši modlím za Tovaryšstvo, protože co jsem dostal od řádu, to je velká hodnota. Kdyby mě i vyloučili z církve, tak mě to už je jedno, protože já už dostal tolik…, že bych to měl napsat, aby aspoň po mé smrti zůstalo nějaké svědectví.“

—  Jan Rybář český politický vězeň a římskokatolický duchovní 1931

Zdroj: [Havlíček, Petr, Já už dostal tolik..., jesuit.cz, 2010, 2012-05-03, http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok=2010&cislo=1&clanek=rozhovor]

„Velkým lákadlem světského humanismu byl vždy darwinismus. Na Charlesi Darwinovi patrně více než na komkoli jiném, například Karlu Marxovi, ztroskotala víra mnoha křesťanů.“

—  David A. Noebel náboženský vůdce a spisovatel ze Spojených států 1936

Zdroj: [Světský humanismus je stejně náboženský jako křesťanství, tvrdí David Noebel, Křesťan dnes, 2010-11-23, 2010-11-27, http://cs.christiantoday.com/article/svetsky-humanismus-je-stejne-nabozensky-jako-krestanstvi-tvrdi-david-noebel/17552-2.htm]

Margaret Thatcher foto

„Nebezpečí konsensu spočívá v tom, že se můžete snažit uspokojit lidi a nemít přitom na nic vyhraněný názor… Žádná velká strana nemůže přežít, aniž by stála na pevné víře v to, co chce dělat.“

—  Margaret Thatcher britská státnice a předsedkyně vlády Spojeného království 1925 - 2013

říjen 1968, na konferenci Konzervativní strany
Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-59652320-o-evropske-unii-o-zenach-o-svem-odchodu-o-havlovi-slavne-vyroky-margaret-thatcherova

Zsa Zsa Gabor foto
Stanislav Bernard foto

Související témata