John Dewey citáty

John Dewey foto

4   2

John Dewey

Datum narození: 20. říjen 1859
Datum úmrtí: 1. červen 1952

John Dewey byl americký filozof, pedagog, psycholog a reformátor vzdělávání. Jeho myšlenky měly velký vliv nejen ve Spojených státech, ale i po celém světě. Je považován za jednoho ze zakladatelů filozofie pragmatismu. Je také znám jako otec funkcionální psychologie. Byl 93. nejcitovanějším psychologem ve 20. století.


„Dokonalost není v životě cílem, tím je jen věčně trvající proces zdokonalování, zrání, pročišťování… Jako takový je jediným morálním cílem růst.“

„Myslíme pouze, když se setkáme s problémem.“


„Nejsilnější lidskou pohnutkou je touha stát se důležitým.“

„Nejen, že byl jeho vlastní styl nudný, ale otupělostí se nakazil každý, kdo měl něco říci o jeho teorii vzdělávání.— Max Eastman“

„Education is not preparation for life; education is life itself.“

„We do not learn from experience... we learn from reflecting on experience.“

„Failure is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.“

„Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.“


„We only think when confronted with a problem.“

„The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.“

„a problem well put is half solved.“

„Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination.“ The Quest for Certainty: A Study of the Relation of Knowledge and Action


„Hunger not to have, but to be“

„Were all instructors to realize that the quality of mental process, not the production of correct answers, is the measure of educative growth something hardly less than a revolution in teaching would be worked.“ Democracy and Education

„If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.“

„There's all the difference in the world between having something to say, and having to say something.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .