„Věrný přítel je silná obrana;
A ten, kdo ho našel, našel poklad.“

Originál

A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Louisa May Alcott foto
Louisa May Alcott11
americká spisovatelka 1832 - 1888

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Euripidés foto
Valeriu Butulescu foto
Kurt Cobain foto
Damien Echols foto
Camilo José Cela foto

„Intelekt je silný nepřítel literatury…“

—  Camilo José Cela španělský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1916 - 2002

Originál: (es) El ingenio es un duro enemigo de la literatura…
Zdroj: [Cela, Camilo José, 1999, Homenaje al Bosco II: La extracción de la piedra de la locura, o ,El inventor del garrote, Seix Barral, 58, španělština]

Julian Tuwim foto
Jan Graubner foto

„Ačkoliv u nás už křesťanství bylo, tak až Cyril s Metodějem našli cestu k srdci lidí. Chceme tedy děkovat a prosit, abychom dokázali šířit víru po vzoru sv. Cyrila. Potřebujeme vzor, příklad a přímluvu světců, abychom dalším generacím předali poklad víry, který jsme obdrželi skrze tyto světce.“

—  Jan Graubner český teolog 1948

2019
Zdroj: [Začala národní pouť do Říma. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit, řekl biskup Cikrle, cirkev.cz, 2019-11-11, 2020-08-07, hhttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191111zacala-narodni-pout-do-rima-prijeli-jsme-vzpominat-dekovat-a-prosit-rekl-biskup-cikrle#]

Umberto Eco foto
François de La  Rochefoucauld foto
Hatake Kakashi foto
Pierre Bonnard foto
Hans-Ulrich Rudel foto

„Řím se stal po "osvobození" útočištěm a cestou ke spáse pro mnoho obětí pronásledování. Nemálo našich kamarádů našlo cestu ke svobodě právě přes Řím, protože v Římě žilo hodně lidí dobré vůle.“

—  Hans-Ulrich Rudel německý pilot za druhé světové války 1916 - 1982

Zdroj: [Klein, Shelley, 2006, Nejkrutější tajné společnosti v dějinách, Alpress, 207, 9788073622923]

Richard Baxter foto

„Bláznivý lékař a nanejvýš nevěrný přítel je ten, kdo nechá nemocného zemřít pro strach, aby jej neznepokojil; a jsme krutí ničemníci vůči našim přátelům, když je raději necháme jít v tichosti do pekla, než bychom je rozzlobili nebo ohrozili naši pověst, kterou u nich máme.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) A foolish physician he is, and a most unfaithful friend, that will let a sick man die for fear of troubling him; and cruel wretches are we to our friends, that will rather suffer them to go quietly to hell, then we will anger them, or hazard our reputation with them.
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, XXIII, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=_FpBAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, James Duncan, London, 1830, 575, 98, angličtina]

Mark Twain foto
Odoardo Focherini foto

Související témata