„Temnota v temnotě.
Brána ke všem tajemstvím.“

—  Lao-c'

Originál

Darkness within darkness. The gate to all mystery.

Zdroj: Tao Te Ching, Ch. 1, Gia-Fu Feng & Jane English (1972)
Kontext: The Tao that can be told is not the eternal Tao;
The name that can be named is not the eternal name.
The nameless is the beginning of heaven and earth.
The named is the mother of ten thousand things.
Ever desireless, one can see the mystery.
Ever desiring, one can see the manifestations.
These two spring from the same source but differ in name;
this appears as darkness.
Darkness within darkness.
The gate to all mystery.

Poslední aktualizace 7. července 2019. Historie
Lao-c' foto
Lao-c'74
čínský filozof -604

Podobné citáty

Kami Garcia foto

„Ve Světle je vždycky obsažená Temnota a v Temnotě Světlo.“

—  Kami Garcia americká spisovatelka 1972

Nádherná temnota - Lily Wate

Carl Gustav Jung foto

„Znalost vlastní temnoty je nejlepší metodou pro řešení temnot jiných lidí.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Baltasar Gracián foto

„Člověk bez vědomí - svět v temnotě.“

—  Baltasar Gracián španělský jezuita a barokní prozaik a filosof 1601 - 1658

Varianta: Člověk bez vědomostí, svět v temnotách.

„Kde je světlo, musí nutně být i temnota…“

—  Phyllis C. Cast americká spisovatelka 1960

Bílý býk, Kalonův pád

William Shakespeare foto

„Tady ten kus temnoty je můj.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Carl Gustav Jung foto

„Pokud můžeme rozeznat, jediným účelem lidské existence je rozsvítit světlo temnoty v temnotě pouhého bytí.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

George Orwell foto
Lauren Kate foto
Steven Erikson foto
Mika Waltari foto
Citát „Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.“
Martin Luther King foto
Mark van Doren foto
Citát „I když se ztrácím v temnotě, moje srdce tě vždy najde.“
Kami Garcia foto
Hérakleitos foto
Joanne Rowling foto
Konfucius foto

„Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

William Shakespeare foto

Související témata