„Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce79
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

Podobné citáty

Thomas Adams foto

„Tak, jako Bůh učinil při stvoření z jednoho dva, tak znovu v manželství činí ze dvou jednoho.“

—  Thomas Adams anglický kněz a údajný kazatel 1583 - 1652

Originál: As God by creation made two of one, so again by marriage He made one of two.

Alphonse Karr foto
Jean de La Bruyere foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Člověk se narodil svobodný a všude je v okovech. Ten, kdo se má za pána ostatních zůstává větším otrokem než oni.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. 1. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1949, s. 10; cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 46

„Což nevíte, že když se někomu dáváte do otroctví, abyste poslouchali, stáváte se otroky pána, jehož posloucháte?“

— Bible

Bible, Nový zákon, Římanům 6, 16 (Jeruzalémská bible)

Jan Werich foto
Alexis Carrel foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Indíra Gándhí foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Gaius Pollio Asinius foto
Jan Werich foto
Cyril Northcote Parkinson foto
Jan Werich foto
Achille Charles De Broglie foto
Henrik Ibsen foto

„Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat.“

—  Henrik Ibsen norský dramatik, divadelní režisér a básník 1828 - 1906

Související témata