„Manželství z rozumu je spojení dvou lidí, kteří si nerozumějí.“

Poslední aktualizace 7. ledna 2018. Historie
Alphonse Karr foto
Alphonse Karr10
francouzský kritik, novinář a romanopisec 1808 - 1890

Podobné citáty

Immanuel Kant foto
Walter Benjamin foto
Osho foto
John Charles Ryle foto

„Štastní jsou ti, kteří ve věcech manželství dbají třech pravidel. První je vstoupit do manželství jen v Pánu a po modlitbě o Boží schválení a požehnání. Druhé je neočekávat od svých partnerů příliš mnoho a pamatovat, že manželství je koneckonců spojení dvou hříšníků a ne dvou andělů. A třetí je usilovat na prvním místě a především o posvěcení toho druhého. Čím svatější manželé jsou, tím šťastnější.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Happy are they, who in the matter of marriage observe three rules. The first is to marry only in the Lord, and after prayer for God’s approval and blessing. The second is not to expect too much from their partners, and to remember that marriage is, after all, the union of two sinners, and not of two angels. The third rule is to strive first and foremost for one another’s sanctification. The more holy married people are, the happier they are.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark. S. 200.

Bettina von Arnim foto
Herennius Modestinus foto
Jan Werich foto
Ambrose Bierce foto
Thomas Stearns Eliot foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Cyril Northcote Parkinson foto
Jan Werich foto
Romain Rolland foto
Michal Ajvaz foto

„Číst psychologický příběh o nešťastném manželství dvou lidí, kteří se rozvádějí, je pro mne smrtelnou nudou, to si raději přečtu dobrou detektivku od Chandlera. Na druhé straně kniha nemusí mít příběh k tomu, aby byla poutavá a aby nebyla nudná.“

—  Michal Ajvaz český překladatel a romanopisec 1949

Zdroj: Rozhovor s Michalem Ajvazem na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/michal-ajvaz-rebelie-je-tematem-kazdeho-umeleckeho-dila_3020.html

Gaius Pollio Asinius foto
Ľudovít Velislav Štúr foto

Související témata