Thomas Adams citáty

Thomas Adams foto

10   0

Thomas Adams

Datum narození: 1583
Datum úmrtí: 1653

Thomas Adams byl teolog a kazatel anglikánské církve. Robert Southey jej nazval "Shakespearem puritánů".


„Taková je neměnnost pravdy, že její obhájci ji nečiní větší, a odpůrci menší; stejně jako záři slunce nezvětší ti, kteří ji velebí, ani nezastíni ti, kteří ji nenávidí. “

„Ten, kdo se dožaduje milosrdenství, a žádné neprojevuje, ničí most, po kterém má sám přejít. “


„Pokrytci jsou jako obraz na plátně; nejlépe vypadají z dálky. “

„Tak, jako Bůh učinil při stvoření z jednoho dva, tak znovu v manželství činí ze dvou jednoho. “

„Lakomec se připravuje o tento svět, a Bůh ho připraví o ten příští. “

„Je nerozvážnost prozkoumávat, zbožnost věřit, bezpečnost kázat a věčná blaženost znát Trojici. “

„Hřích je síla smrti a smrt síly. “

„Nebe začíná tam, kde končí hřích. “


„Mnozí se tlačí, aby se dostali do kostela, ale neudělají místo pro kázání, aby se dostalo do nich. “

„Lepší svatý rozkol, než bezbožný soulad. “

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .