„Být zlý, to je mnohem větší prokletí, než jakákoli nemoc z oblasti všech diagnóz. Ty lze nějakým způsobem léči, protože přicházejí zvenčí. Zlo ale spaluje člověka uvnitř.“

Upravil ZdeCND. Poslední aktualizace 12. dubna 2021. Historie
Zdeněk Hanka foto
Zdeněk Hanka74
český spisovatel 1956 - 2020

Podobné citáty

Karl Kraus foto
Carl Gustav Jung foto

„Lékařská diagnóza není obžaloba a nemoc není žádná hanba, ale neštěstí.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Duše moderního člověka

Jiří Hubač foto
Erich Fromm foto
Luis Buñuel foto

„Já si stanovím svou diagnózu snadno. Jsem starý. To je moje hlavní nemoc.“

—  Luis Buñuel filmový režisér 1900 - 1983

1983
Originál: (en) I can establish my diagnosis easily. I'm old. That's my principal illness.
Zdroj: [Flint, Peter B, LUIS BUNUEL DIES AT 83; FILM MAKER FOR 50 YEARS, ARCHIVES | 1983, The New York Times, The New York Times Company, 30. 7. 1983, 1. 6. 2018, http://www.nytimes.com/1983/07/30/obituaries/luis-bunuel-dies-at-83-film-maker-for-50-years.html]

Romain Rolland foto
Francis Bacon foto

„Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Alfred De Musset foto
Citát „Přátelství s hlupákem je největší ze všech zel. Lepší je chytrý nepřítel.“
Jean De La Fontaine foto
Stefan Friedmann foto

„Pohyboval se v každé literární oblasti mistrovským způsobem.“

—  Stefan Friedmann polský herec 1941

o Jonaszu Koftovi
Originál: (pl) Poruszał się w każdej dziedzinie literackiej po mistrzowsku.
Zdroj: [Jonasz Kofta – jaki był naprawdę, nie wie nikt, polskieradio.pl, 2014-04-19, 2014-05-19, http://www.polskieradio.pl/39/248/Artykul/1102002,Jonasz-Kofta-–-jaki-byl-naprawde-nie-wie-nikt]

Marcus Tullius Cicero foto
Clive Staples Lewis foto
George Whitefield foto

„Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770

Originál: (en) As God can send a nation or people no greater blessing than to give them faithful, sincere and upright ministers, so the greatest curse that God can possibly send upon a people in this world is to give them over to blind, unregenerate, carnal, lukewarm and unskilled guides.
Zdroj: Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings. S. 454.

Matka Tereza foto
Clive Staples Lewis foto

„Strach je emoce; a je zhola nemožné – dokonce fyzicky nemožné – udržet si nějakou emoci dlouhou dobu. … Krizové pocity jakéhokoli druhu jsou ze své povahy přechodné. Pocity přicházejí a odcházejí, a když přijdou, lze jich využít dobrým způsobem; nemohou však být naší pravidelnou duchovní stravou.“

—  Clive Staples Lewis britský spisovatel irského původu 1898 - 1963

esej Poslední noc světa, kniha Sloni a kapradí, str. 61
[Lewis, Clive Staples, Tomáš Adámek, Sloni a kapradí, Návrat domů, Praha, 2015, 110, druhé, 978-80-7255-317-4, 61]

Mark Twain foto
Platón foto
Halldór Kiljan Laxness foto

Související témata