Francis Bacon citáty

Francis Bacon foto

85   641

Francis Bacon

Datum narození: 22. leden 1561
Datum úmrtí: 9. duben 1626
Další jména: Sir Francis Bacon

Francis Bacon, 1. vikomt St. Albans, baron z Verulamu byl anglický filosof, vědec, historik a politik. Je považován za zakladatele empirismu a tvůrce nové vědecké metody. Ve svém životě dosáhl nejvyššího úřadu v Anglii, tj. pozice Lorda kancléře.

Citáty Francis Bacon


„Samota je vlastí velikých duší.“

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“


„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“

„Není nic moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat.“

„Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.“

„Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.“

„Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.“

„Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.“


„Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.“

„Napněme přírodu, tu špinavou děvku, na skřipec a vyrvěme jí její tajemství.“

„Nic nepůsobí ve státě více škody, než když chytráci jsou považováni za muže moudré.“

„Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.“


„Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.“

„Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.“

„Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.“

„Ctnost je jako drahokam, nejlépe vynikne, jeli prostě zasazen.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 85 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .