Francis Bacon citáty

Francis Bacon foto

85   644

Francis Bacon

Datum narození: 22. leden 1561
Datum úmrtí: 9. duben 1626
Další jména: Sir Francis Bacon

Francis Bacon, 1. vikomt St. Albans, baron z Verulamu byl anglický filosof, vědec, historik a politik. Je považován za zakladatele empirismu a tvůrce nové vědecké metody. Ve svém životě dosáhl nejvyššího úřadu v Anglii, tj. pozice Lorda kancléře.


„Přátelství násobí radost a dělí žal.“

„Napněme přírodu, tu špinavou děvku, na skřipec a vyrvěme jí její tajemství.“


„Samota je vlastí velikých duší.“

„Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.“

„Není nic moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat.“

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“

„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“

„Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.“


„Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.“

„Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.“

„Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.“

„Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.“


„Nic nepůsobí ve státě více škody, než když chytráci jsou považováni za muže moudré.“

„Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.“

„Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.“

„Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .